Nickerie.Net, maandag 02 februari 2015


Centrale Bank intervenieert rechtstreeks

De valuta-interventies van de Centrale Bank tussen 2008 en 2014. (Bron: CBvS) Om het aanbod van contante US-dollars te vergroten en de stabiliteit op de valutamarkt verder te ondersteunen, zal de Centrale Bank van Suriname (CBvS) rechtstreeks interveniëren. Voor kleine kasverhandelingen in de contante US-dollar en de euro heeft de Bank vanaf dinsdag een ‘window’.

Eenieder kan maximaal US$ 300 of maximaal € 300 bij de CBvS inwisselen of kopen met overleg van legitimatie en opgave van het doel van verwisseling. Wanneer en hoe de ‘window’ zal opereren, maakt de Bank morgen bekend. Op deze manier wil de CBvS de kleine klant tegemoet komen, schrijft de moederbank in een persbericht. De consument die af te toe deviezen nodig heeft voor huishuur, creditcard betalingen of steun aan studerende kinderen in het buitenland is zo ongeveer de doelgroep. “Het gaat om kleine bedragen, maar die wel een zekere nood kunnen verlichten.” De bank zal er wel op toezien dat het gebruik binnen redelijke perken blijft. Met deze stap van de moederbank wordt de druk op de banken en cambio’s verlicht.

9b4209581d25a1448e7e9d763b4cb1f2.jpg___cbvs_interventies.jpgDe bank zal de lopende interventieaanvragen, die via de banken zijn ingediend, normaal doorbehandelen na goedkeuring van ingediende documenten. Indien nodig zal de Centrale Bank de betalingen rechtstreeks aan de buitenlandse leveranciers plegen. “Transparantie draagt bij tot vertrouwen en stabiliteit.” De CBvS heeft vaker gezegd dat de interventies worden aangewend voor de import van productiemiddelen en essentiële consumptie en diensten. De bank wil voortaan wekelijks het verloop van het interventiebeleid met de samenleving delen en zo klaarheid van zaken te geven voor beter begrip en meer vertrouwen.

Speculatief en maatregelen

Speculatief handelen zal niet worden getolereerd, benadrukt de Centrale Bank. De toegewezen deviezen –interventie middelen- zijn bestemd voor het economisch verkeer. Ze worden afgegeven op basis van importdocumenten en andere betaalorders. “Het is absoluut niet de bedoeling dat dit in het informele circuit beland of richting oppotting en kapitaalvlucht gaat.”

De deviezen worden verkocht tegen de officiële koersen, dus zijn prijsopdrijvingen door vermeende hogere koersen evenmin gerechtvaardigd. In 2014 is de inflatie van geconsumeerde goederen en diensten laag gebleven door grotendeels stabiele wisselkoersen in het economische verkeer die via de officiële instellingen worden afgewikkeld.

Bedrijven moeten hun deviezeninkomsten verkopen tegen de officiële wisselkoersen, aangezien zij hun vreemde valutabehoefte ook weer kunnen betrekken tegen de officiële koersen, zegt de monetaire autoriteit. “Alleen op deze wijze blijft het evenwicht op de markt en stabiele koersen bewaard, gesteund door eventuele interventies van de Centrale Bank.”

Er zal niet worden geschroomd om geëigende maatregelen te nemen tegen overtreders, schrijft de moederbank. De bedrijven moeten de CBvS en de banken ervan vergewissen dat de importbetalingen zijn gepleegd en geen cent is weggeloodst naar een oneigenlijke bestemming of is gebruikt voor speculaties. Zij moeten alle stukken ook achteraf overleggen. Voorts mogen de banken geen extra kredieten verstrekken dan die welke uit oogmerk van normale bedrijfsvoering al aan de bedrijven waren toegekend. Met extra geldleningen kan een excessieve vraag naar interventiemiddelen ontstaan wat nadelig is voor de deviezenreserves.

De monetaire autoriteit zegt dat er gewaakt moet worden voor een vertroebelde koersvorming. “Als valuta om speculatieve doelen wordt nagejaagd, verkleint het niet alleen het aanbod dat beschikbaar is voor productieve doeleinden, maar ontstaat er ook een druk op de wisselkoersen. Dit is zeer nadelig voor de economie.” Niemand moet zich blindstaren op een eng winstbejag uit koersfluctuaties, “maar zich houden aan de normale handelsregels van internationale betalingen en geldwisselingen.”


Tjin-A-Tsoi: Land in financiële chaos gestort

Assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi (NPS) Assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi (NPS) vindt dat de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), de raad van toezicht samen met de regering verantwoordelijk is voor de financiële chaos in het land. Het succes van de mega interventies na twee jaar om de wisselkoers stabiel te houden, is volgens hem mislukt.

Tjin-A-Tsoi, die ook ondernemer is, vraagt zich af waarom de CBvS nu ook rechtstreeks gaat bankieren. "Wat moeten de commerciële banken straks gaan doen. Er schuilt duidelijk veel meer achter het rechtstreeks bankieren", zegt het assembleelid aan Starnieuws.

"De governor geeft geen reden (de gestegen goud- en stabiele olieprijs) waarom er eerst een afname is geweest in 2012 aan interventies. De devaluatie en de stabiele goud- en olieprijs zorgden voor rijkelijke inkomsten waardoor de interventies beheersbaar waren. Voor de plotselinge stijging naar US$ 255 miljoen in 2013 en de interventie van US$ 200 miljoen in 2014 gebruikt de governor als rede voor de interventie slechts de dalende goud- en olieprijs eind 2014", merkt Tjin-A-Tsoi op. Hij stelt dat de explosieve uitgaven van de regering gezorgd hebben voor de onbalans in de verhouding inkomsten en uitgaven van het land, waar de governor de controle op moet houden.

Niet ingegrepen De overheid heeft volgens het assembleelid voor geldschepping gezorgd en de governor heeft toen niet ingegrepen. Zijn maatregel om de kasreserve te verhogen, is niet voldoende geweest. Als 'excuus' gebruikt de governor de dalende goud- en olieprijs wel, maar dit is volgens Tjin-A-Tsoi slechts drogredenen om zijn falen te verbergen. "Alle rapporten die door instituten zijn geschreven, hebben steeds op het gevaar van onze economische afhankelijkheid van de mijnsector en de wereldmarkt prijs gewezen. De governor is steeds 'vergeten' om de regering op de gevaren te wijzen van haar uitgavenpatroon, maatregelen te treffen en als onafhankelijk instituut op te treden om de stabiliteit van de wisselkoers en de kracht van de SRD te waarborgen", stelt de parlementariër.

Tjin-A-Tsoi zet alle grote maatregelen van de CBvS op een rij:Tjin-A-Tsoi zet alle grote maatregelen van de CBvS op een rij:
1. de devaluatie 20 januari 2011
2. goverment-take verhoging januari 2011
3. interventies 2013 en 2014
4. kasreserve maatregel 2013-2014 hebben niet tot enig positief resultaat geleid
"De regering heeft ook steeds bezuinigingen aangekondigd, maar ik heb geen enkele bezuinigingsmaatregel gezien. De broekriem is NOOIT strakker aangetrokken", meent het assembleelid.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS 02-02-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics