Nickerie.Net, dinsdag 03 februari 2015


Verjaardagboodschap VHP-voorzitter Santokhi

Vandaag 3 februari, gedenk ik mijn geboortedag. Met de steun van de Almachtige zal mijn jaardag in het teken staan van bezinning met het oog op de komende verkiezingen. De ontwikkelingen in het land vereisen een drastische verandering van het regeerbeleid. Een verantwoordelijkheid die wij in ‘Combinatieverband V7’ ook met de nodige tact aanpakken.

Mijn dank gaat uit naar alle personen die mij met raad en daad hebben bijgestaan. Aan familie, vrienden, kennissen en partijgenoten gaat mijn persoonlijke dank uit voor het vertrouwen in mij gesteld om de VHP te leiden naar een verkiezingswinst en regeerverantwoordelijkheid te verkrijgen.

Speciaal op mijn jaardag vraag ik de Almachtige, om gezondheid, geluk, kracht en wijsheid aan alle Surinamers te schenken.

Dit heuglijk feit zal in privésfeer worden herdacht. Ik hoop dat u allemaal hiervoor begrip zult opbrengen. God bless you all.

Chan Santokhi

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden 03-02-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics