Nickerie.Net, dinsdag 03 februari 2015


Politieke realiteit is zoek bij Gregory Rijssen

Afgelopen zondag heb ik een interview afgestaan aan Asha Bhagwat van Dagblad Suriname over het district Para naar aanleiding van de zogenaamde overloop van de VHP’ers naar de NDP’ers. De “politieke zwerver Keshopersad is bezig in alle ressorten waar Hindostanen wonen, mensen te bewegen over te lopen naar de Paarse partij. In dat licht moet je dat artikel over Para van Asha Bhagwat lezen. Dit artikel is op maandag 2 februari in Dagblad Suriname gepubliceerd. De interviewster wilde de etnische samenstelling van de bevolking van Para weten. Die gegevens (van het ABS) heb ik doorgegeven. Meneer Rijssen wil mij eventjes de les komen voorlezen over etniciteit. Meneer Hardeo Ramadhin krijgt direct een etnische stempel van deze meneer, de ex-journalist van Dagblad Suriname.

Hardeo Ramadhin

Hij publiceert in zijn artikel dat de VHP alleen Hindostanen voordraagt op de kandidatenlijst. Het gemene van hem is dat hij de volledige lijst van de kandidaten in de diverse districten niet publiceert, waardoor de lezers een totaal beeld kunnen krijgen. Gelukkig leven wij in een tijdperk waar wetenschappers een groot aantal zaken op basis van etniciteit onderzocht hebben. Het kiezersgedrag heb ik de afgelopen 15 jaren goed gevolgd per district, per ressort, per stembureau en ook per etnische groep. Ik kan nu haarfijne analyses maken over het kiezersgedrag per district, per ressort en ook per etnische groep, omdat het ABS ook de gegevens per etnische groep, per ressort publiceert.

Meneer Rijssen kan ik niet kwalijk nemen, omdat hij niet over die gegevens beschikt en daarom kan hij geen diepgaande analyses maken. Men moet meer kennis van de statistiek hebben. Ik ken meneer Rijssen heel goed en ken ook zijn politieke reikwijdte en zijn analytisch vermogen, omdat hij in het verleden ook gegevens bij mij is komen halen. Met plezier heb ik hem het gevraagde gegeven.

Uit een zin maakt hij een artikel Meneer Rijssen pakt een zin uit het artikel van Asha Bhagwat waar ik duidelijk gemaakt heb dat het voor de VHP niet haalbaar is om een zetel in Para te behalen, maar VHP heeft zeker een toegevoegde waarde binnen de V-7 combinatie in dat district.

Ik wil meneer Rijssen, die toch behoefte heeft om over etniciteit te praten in de politiek, vragen om de IDOS-peiling van september 2008 op te vragen bij de wetenschapper/onderzoeker drs. John Krishnadath. Als hij die IDOS-peiling van september 2008 gelezen heeft, zal hij tot ontnuchtering komen en dan zal hij in het vervolg geen onzinnige reacties geven die kant noch wal raken.

Een reactie geven zonder een goede wetenschappelijke onderbouwing is vergelijkbaar met een “losse flodder” in de lucht. Meneer John Krishnadath heeft duidelijk gemaakt in zijn IDOS-peiling van september 2008 dat de Hindostaanse kiezers in alle districten het minst etnisch stemmen, terwijl de anderen etnische groepen het meest etnisch stemmen. Ik zal niet dieper op deze materie ingaan. Een bekende gezegde luidt: “Pak de dief, terwijl de dief daar staat en schreeuwt”.

VHP kan in elk district alle etnische groepen kandideren

De VHP en ook de Pertjajah Luhur, de BEP, de NPS, de NDP, PALU, ABOP en BVD zijn in staat overal in Suriname, Hindostanen, Marrons, Inheemsen, Javanen en Creolen te kandideren als je alleen de verkiezingen ingaat.

Als je alleen de verkiezingen ingaat, heb je op DNA-niveau de mogelijkheid op 51 kandidaten te plaatsen in de tien districten. De VHP zou zeker drie Marronkandidaten in Brokopondo plaatsen en in Para zou de VHP zeker een Hindostaan, een Javaan, een Creool of een Marron plaatsen.

Wanneer je in combinatieverband de verkiezingen ingaat, dan ga je moeten onderhandelen voor een plaats op de lijst. In het district Para heeft de VHP historisch een kleine achterban, terwijl de NPS en de Pertjajah Luhur veel sterker zijn dan de andere partners van de V-7 in dat district en daarom krijgen die partijen een plaats op de lijst.

Meneer Gregory Rijssen, u moet geen open deur intrappen en mij eventjes een college komen geven. Als de BEP geen kandidaat plaatst in V-7 verband in Commewijne, Coronie, Saramacca, Para of Nickerie, wil dat niet zeggen dat de BEP etnisch bezig is en geen achterban heeft in bovengenoemde districten.

U probeert met uw reactie de gemeenschap uit te leggen dat de VHP een zware etnische partij is en alleen Hindostanen kandideert. Wij moeten met de politieke realiteit rekening houden en een strategie ontwikkelen om het hoogste rendement te behalen bij de verkiezingen van 25 mei 2015 voor V-7 om de huidige machthebbers naar huis te sturen vanwege het desastreuze financiële beleid welke de regering Bouterse/Ameerali de afgelopen vijf jaar gevoerd heeft.

Wanneer de VHP geen kandidaat in Para eerder geplaatst heeft, heeft dat te maken met de strategie die het Nieuw Front toegepast had. Ook in 2015 gaat de VHP geen kandidaat plaatsen, omdat de strategie van V-7 is om het hoogste politieke rendement te halen op 25 mei 2015.

Meneer Rijssen, u hebt uw best gedaan om mij een “politieke rode kaart” te geven met uw etnisch verhaal, maar uw oppervlakkige benadering over etniciteit in de Surinaamse politieke is niet correct en ligt buiten de politieke realiteit.

De “huurlingen” zijn aan de gang

De grootste politieke partij in Suriname (de paarse partij) zegt altijd dat zij de grootste nationale partij is en bij hen etniciteit geen rol speelt. Het is juist deze politieke partij die op dit ogenblik een zware etnische campagne voert onder de verschillende etnische groepen.

Ik heb van mijn vriend drs. Benjamin Mitrasingh een ding goed onthouden. Hij zegt vaak: “Als je een picolet wilt vangen, dan moet je dat met een picolet doen, als je een rowti wilt vangen, dan moet je dat met een rowti doen”. Ik lachte over zijn opmerking, maar achteraf bekeken had hij volledig gelijk.

De paarse partij heeft ook een strategie ontwikkeld (dat mag binnen de politiek), om overgelopen VHP’er(s) zoals Kesho, in te zetten om andere VHP’ers te ronselen en over te brengen naar de Paarse partij.

Meneer Keshopersad, Wim, Rabin, Amzad worden speciaal ingezet om de VHP’ers te ronselen. Deze heren zijn niet etnisch bezig, meneer Rijssen; zij zijn nationaal bezig?

Meneer Kesho gaat naar Para om Hindostaanse kiezers te ronselen, maar hij gaat niet naar het ressort Bigi Poika waar 2 Hindostanen wonen; meneer Kesho gaat niet naar het ressort Carolina (waar 6 Hindostanen wonen); meneer Kesho gaat niet naar ressort Para–Zuid (waar 67 Hindostanen wonen), maar hij gaat naar ressort Para -Oost waar 1.162 Hindostanen wonen.

Zie daar het nationaal karakter van de paarse partij. Meneer Rijssen, u moet in het vervolg goed nadenken en zelf in de spiegel kijken voordat je een persoon of een politieke partij een etnische stempel geeft.

Hardeo Ramadhin

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / GFC 03-02-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics