Nickerie.Net, woensdag 04 februari 2015


Schandelijke poging van Henk Herrenberg voor aanzetten van rassenhaat in Suriname

Op 1 februari heeft Henk Herrenberg op Starnieuws een artikel doen publiceren getiteld: 'Santokhi e hebing gi Dino en provoceert president lafhartig', waarmee hij de gemeenschap, zoals bekend, een rad voor de ogen tracht te draaien met weerzinwekkende lasterpraatjes over VHP-voorzitter Chan Santokhi.

Het bericht gaat voornamelijk over vermeende uitspraken van VHP voorzitter Santokhi, gedaan als speciale gast op een Pertjajah Luhur bijeenkomst te Lelydorp enkele weken terug. Ofschoon de VHP herhaaldelijk ter verduidelijking te kennen gaf dat haar voorzitter qualitate qua op die bewuste bijeenkomst aanwezig was en dat hetgeen hij op het politieke podium daar had bekendgemaakt alleen maar de herhaling was van wat ooit reeds gepubliceerd was, mocht het niet baten. Alles werd uit de paarse lade gehaald om Santokhi op gemene wijze door het slijk te halen. Dit bewuste artikel waarin heel subtiel bedrog, valse angst en gemene etnische polarisatie door Herrenberg gewetenloos de samenleving wordt ingejaagd moet dan ook als onderdeel van de hetze tegen Santokhi worden bezien. Een mogelijk nevendoel zou echter ook kunnen zijn het creëren van een toestand van oproer en anarchie in ons land teneinde de catastrofe van de eerste helft van de tachtiger jaren desgewenst te kunnen herhalen. Een scenario waar velen van ons overigens bekend mee zijn. De knagende vraag blijft daarom ook: “Zoekt Herrenberg rechtvaardigingsgronden voor een nieuwe staatsgreep?”.

Het stuk van Herrenberg is eigenlijk te kolderiek om serieus te worden besproken. Aan het begin reeds krijgt men de indruk te doen te hebben met een 'fossiel' uit de tijd van de koude oorlog die lijdt aan PTSS. In alle hoeken en gaten ziet hij CIA-agenten en boosaardige Amerikanen. Uiterst lachwekkend is hoe Herrenberg daarbovenop Santokhi ten tonele voert, als een unieke geniale staatsadviseur van de Amerikaanse regering die om de haverklap moet worden geconsulteerd ten behoeve van criminaliteitsbestrijding en binnenlandse veiligheid. Nota bene de Verenigde Staten, de machtigste mogendheid ter wereld. Te gek voor woorden! Al verder lezend refereert Herrenberg naar de afschuwelijke beelden van de dagelijkse gewelddadigheden in Afrika en het Midden-Oosten zoals wij die kennen van het wereldnieuws en zijn verhulde dreigende ondertoon daarbij dat die gruwelen ons ook hier in Suriname te wachten staan. Kennelijk een overgehouden visioen uit zijn weinig verheffende actieloze Ben Bella periode, toen hij in de zestiger jaren van de vorige eeuw daar mocht meelopen in protestdemonstraties.

Het meest kwaadaardige en natie-vijandige in Herrenberg's artikel is echter de samenzweerderige en splijtzwammerige toon waarmee hij appelleert aan het Creoolse sentiment door hen als Srananmans aan te duiden tegenover Chandrikapersad Santokhi. Iedere Surinamer weet wat hij daarmee bedoelt en waar hij naartoe wil. Wij van de VHP schamen ons diep dat anno 21ste eeuw, na ruim 150 jaar vreedzaam te hebben samengeleefd, nog landgenoten van zulk laag allooi in onze samenleving rondlopen. Erger nog, dat zij deel uitmaken van de innercirkel van een president die er prat op gaat de enige echte nationale leider te zijn...'Dang hoe dang Herrie', zouden wij in zijn eigen 'bananen Nederlands' willen zeggen.

Om zijn malicieuze epistel toch enigszins een uitstraling van echtheid te geven zegt Herrenberg verder dat hij een week lang met zijn reactie gewacht heeft om niet emotioneel maar rationeel over te komen. "Wel Herrenberg, of je kent de betekenis van die Nederlandse begrippen niet, of je neemt een loopje met het verstand van ons Surinamers, want je reactie DRUIPT VAN DE MALIGNE EMOTIES “. Wij zouden zo kunnen doorgaan alle laaghartige hersenspinsels van Herrenberg, zoals beschreven in zijn artikel, stuk voor stuk tegen het licht te houden, maar dat zou “doe a no doe” zijn.

Wij raden onze landgenoot Herrenberg derhalve aan zijn zondig en kwaadaardig bericht nog eens in alle rust door te nemen, bijvoorbeeld wanneer hij terug is van de ochtendmis, tenminste als hij nog naar de kerk gaat, en te trachten erachter te komen welke kinderlijke onnozelheid hem ertoe heeft gedreven zijn oor aan de duivel te lenen. Wellicht dat naderhand een mate van boetedoening enige verlichting in zijn geestelijke onrust zal brengen.

De VHP is een gezaghebbende nationale politieke organisatie die vanwege haar buitengewoon democratische gehalte en hoge fatsoensnormen geen moeite heeft met kritiek indien daarmee inderdaad een euvel wordt blootgelegd. De oranjepartij zal een dergelijke beoordeling derhalve in dank afnemen en werken aan de correctie daarvan. De VHP zal echter nooit en te nimmer terugdeinzen strijd te leveren tegen onrecht en ondeugd, tegen tirannie en dictatuur indachtig de bekende in poëtische taal tot uitdrukking gebrachte wijsheid: Wie voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen,...dan dooft het licht...

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden / NSS / FOS Network 03-02-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics