Nickerie.Net, vrijdag 06 februari 2015


Baas heeft futuboi Brunswijk goed gebruikt om AC te splitsen

Het is triest te moeten vernemen dat de NDP geen samenwerking met de ABOP wenst voor de verkiezingen van mei 2015. Waarom wil de NDP dat niet en welke les leert Ronnie hieruit? Voor de Jongerenraad van de partij van Broederschap en eenheid in de politiek (BEP), was reeds in 2010 evident, dat er verdeel en heers werd toegepast op de A-Combinatie door de NDP. Het hoofddoel van de verdeel- en heersstrategie, was om de bundeling van de Marronpartijen in AC te stuiten en als lachende derde de zetels terug te pakken. Er moest dus een vijandelijke band tussen de AC-leiders gecreëerd worden.

Bigi Bravo Brunswijk.jpgDe verdeeldheid ving aan met het “laat is laat” scenario. Het doel van dit scenario was het verzwakken van BEP, de sterkste schakel binnen AC. Alendy, Felisi en Waterberg werden buiten het parlement gehouden door dit scenario van ABOP. Kort na de verkiezing riep de leider van de paarse partij publiekelijk op dat Megacombinatie alleen wilde samenwerken met de BEP, niet met ABOP en Seeka. Deze oproep van de huidige president was niet gemeend en was meer bedoeld om onenigheid te creëren binnen AC. De BEP besefte dat deze oproep de A-Combinatie uit elkaar zou drijven en heeft zich direct hiertegen verzet. De geelgroene partij toonde broederschap door op te eisen dat ook SEEKA en ABOP moesten meedoen in de onderhandeling voor regeringsformatie.

De heerser had door dat BEP niet opportunistisch was en richtte zijn peil op de zwakke schakel binnen AC, Ronnie Brunswijk. Bravo accepteerde ondoordacht de hoofdrol van het ‘verdeel en heers’-spel met open handen. Ronnie zag de rol als opportuniteit om zijn persoonlijke ambitie als alleenheerser binnen de combinatie, de partij van broederschap en eenheid in de politiek met de grond gelijk te maken. BEP werd afgeschilderd als spelbreker van de bundeling en eenheid van Marrons en als anti-Saamaka partij. Wat een marronbroeder!

Het spel werd onverkort gecontinueerd, want de leider van de ABOP ging door als “futuboi” van baas met de uitvoering van zijn verraadacties. Verraad werd gepleegd bij de stemming voor de voorzitter van de nationale assemblee, waarbij de geelzwarte partij ABOP, tegen alle afspraken in voor de tegenpartij stemde (dit werd ook nog bevestigd door Ronnie zelf op een massa meeting op Albina). Vervolgens werd het vicepresidentschap, die aan A-Combinatie was toegezegd en door BEP moest worden ingevuld als grootste partij binnen AC, door een plotselinge kandidaat van ABOP ingevuld ondersteund door Baas als beloning van het verraad.

Mogelijk zou een BEP’er worden voorgedragen door A-Combinatie, maar Ronnie kon het niet verkroppen dat een andere Marronbroeder deze functie moest bekleden. Dit was een grandioze denkfout, want wie participeert tegenwoordig in een regering zonder een sleutelpost als voorzitter van DNA, vicepresident of president?

Het kan, maar dan is het lot van zo een partij volledig afhankelijk van de betrouwbaarheid van zijn partners. Alsof het niet genoeg was werd op schriftelijk verzoek van Ronnie Brunswijk, de BEP uit de coalitie gezet. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen, want door de standvastigheid en het collectieve karakter van de BEP is Abop in de regering beland. De partij van Celcius Waterberg was genoodzaakt uit A-Combinatie te stappen, omdat zij niets meer kon beteken voor het kiezersvolk.

Seeka moest het nu ontgelden. Paul Abena en Linus Diko werden de laan uitgestuurd als non-performer en Ronnie was muisstil. De partij van Paul werd verder aangepakt met de zogenaamde actiegroep van Priesierie en oprichting van BAASA. Seeka werd recentelijk onder druk gezet door Ronnie, om in ABOP op te gaan.

Paul Abena die deze sluwe karakter van Brunswijk kent, koos eieren voor zijn geld en zocht zijn toevlucht in A Nyung Combinatie (ANC) samen met Linus Diko (BP 2011) en PBP. De Marronbroeders gebundeld in ANC koersen ook richting NDP, dus heeft de paarse partij Brunswijk niet meer nodig. Baas heeft zijn futuboi Brunswijk goed gebruikt om A-Combinatie compleet te splitsen. De onwetende Bravo heeft op instructie van deze heerser onenigheid gecreëerd tussen ABOP-NF, ABOP-BEP, ABOP-BP-2011, ABOP-PL, ABOP- Baasa, ABOP- Seeka.

De koning van Marowijne kan op dit moment ook niet naar V7, vanwege het gepleegde verraad. Trouwens, stemmen op de ABOP zou dan betekenen Santokhi president maken, toch? De Jongerenraad van de BEP gaat ervan uit, dat de ABOP in plaats van een ‘exit strategy’ tegen de BEP te schrijven, een ‘entrance strategy’ heeft opgesteld voor de verkiezingen van mei 2015.

BEP- Jongeraad

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / GFC 05-02-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics