Nickerie.Net, vrijdag 06 februari 2015


Nijpend watertekort nekt rijstsector

06/02/2015  - Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Het nijpende tekort aan water in de Nanizwamp nekt de rijstsector in Nickerie. Door de lage waterstand in deze zwamp, kunnen boeren hun arealen niet bevloeien via de normale manier van doen, middels zwaartekracht. "De waterstand in de zwamp is op het laagst dit seizoen, het staat op 1.50 Nationaal Surinaams Peil (NSP)", zegt Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA).

Een meetstation van het Overliggend Waterschap MCP. Het waterpeil in de irrigatieleiding is gezakt naar beneden 1.60 NSP.  Een meetstation van het Overliggend Waterschap MCP. Het waterpeil in de irrigatieleiding is gezakt naar beneden 1.60 NSP. Foto: Beta Debidien

Volgens Oemraw heeft de geringe neerslag van de afgelopen dagen ook niet kunnen zorgen dat het waterpeil in de zwamp op een redelijk niveau is gebleven. Hij weet dat het Overliggend Waterschap MCP (OWMCP) door de brandstofvoorraad heen is en daardoor genoodzaakt was de pompen in Wakay stil te leggen. Volgens de SPBA-voorman staat zestig tot zeventig procent van de inzaai momenteel in bloei en heeft het water dringend nodig. Oemraw merkt daarnaast op dat dit de tweede keer op rij is dat er problemen zijn met de levering van brandstof aan het OWMCP. Eind december 2014 was de organisatie ook al door de voorraad brandstof heen.

Richenell Small, directeur van het OWMCP, zegt dat de leverancier donderdag weer honderdduizend liter brandstof heeft geleverd en verwacht dat de situatie binnen enkele dagen zal normaliseren.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / DBS / FOS Network 05-02-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics