Nickerie.Net, maandag 09 februari 2015


Advocaat: Amnestiewet moest buiten proces decembermoorden

PARAMARIBO - De Krijgsraad had nooit de Amnestiewet als argument mogen inbrengen om de behandeling van de decembermoordenstrafzaak op te schorten. Artikel 5 van de Grondwet stelt nadrukkelijk dat elke inmenging van buitenaf in een lopend onderzoek bij de rechterlijke macht verboden is. Dat stelde advocaat Gerold Sewcharan zaterdag op vragen van de Ware Tijd. Namens zijn cliŽnt en verdachte in deze zaak, Edgar Ritfeld, verduidelijkte hij zijn standpunt waarom hij en Ritfeld niet meer voor de Krijgsraad verschijnen. Begin vorig jaar gelastte het Hof van Justitie dat de zaak tegen Ritfeld hervat moest worden.

De Krijgsraad had het proces tegen alle vijfentwintig verdachten in mei 2012 gestaakt, nadat de gewijzigde Amnestiewet kort tevoren was afgekondigd. Door deze wet worden de personen die de 'Decembermoorden' in 1982 hebben gepleegd en hun medeplegers gevrijwaard van strafvervolging. De Krijgsraad vindt dat eerst antwoord moet komen of met de Amnestiewet sprake is van ongeoorloofde inmenging van buitenaf. Ritfeld ging als enige verdachte in hoger beroep.

Sewcharan wijst er op dat het decembermoordenproces al in de fase was beland waarbij het Openbaar Ministerie de gelegenheid zou krijgen te beginnen met het requisitoir. Hij ziet de Amnestiewet als "inmenging in een cruciale fase van de strafzaak". De Krijgsraad had gewoon moeten doorgaan. De advocaat begrijpt het Openbaar Ministerie daarom ook niet, dat ofschoon het hof voortzetting en afronding van de zaak tegen Ritfeld heeft gelast, de auditeur-militair de rechtsvraag die geleid had tot de eerdere opschorting opnieuw opwerpt

Ritfeld heeft intussen zijn heil gezocht bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens. Sewcharan vindt dat het Hof van Justitie, de zaak tegen zijn cliŽnt zelf had moeten behandelen en tot een eindvonnis had moeten komen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / dWT 09-02-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics