Nickerie.Net, woensdag 11 februari 2015


Arnold Kruisland: ‘Smet op regel algemene, vrije en geheime verkiezingen’

De gewezen diplomaat en NPS-assembleelid Arnold Kruisland meent dat er al een smet is geworpen op de regel van algemene, vrije en geheime verkiezingen. Hij plaatst vraagtekens achter de eerlijkheid van de verkiezingen, vooral omdat bepaalde districtscommissarissen hun politieke kleur openlijk kenbaar hebben gemaakt en dit ook hebben gepropageerd op politieke podia. ‘Dit kan niet, die mensen moesten tot orde zijn geroepen.’ De dc’s worden vandaag beëdigd als voorzitters van de hoofdstembureaus. Kruisland vindt het triest dat er nu al twijfels zijn over de eerlijkheid en onafhankelijkheid van de voorzitters van de stembureaus. ‘Deze personen moesten helemaal geen zitting hebben in de hoofdstembureaus.’ Kruisland drukt het volk op het hart om op de dag van de verkiezing extra alert en waakzaam te zijn. ‘Slechts op deze wijze kan mogelijke fraude van de verkiezingen enigszins geminimaliseerd worden.’

Pollack verzekert NDP alle 4 zetels

Onlangs heeft de dc van Commewijne, Remy Pollack, bij de laatstgehouden NDP-vergadering in Commewijne beweerd dat de NDP gegarandeerd is van alle 4 zetels. ‘Hij heeft eerder meegedaan met verkiezingen en weet bliksemsgoed dat het normaal niet mogelijk is voor een partij om alle 4 zetels te halen.’ Volgens Kruisland is het overduidelijk dat slechts middels fraude de NDP alle 4 zetels kan krijgen in Commewijne. Vandaag wordt ook Pollack benoemd tot voorzitter van een hoofdstembureau. Kruisland plaatst nu al vraagtekens achter de eerlijkheid en onafhankelijkheid van Pollack.

Dc’s nooit eerder politieke kleur bekend

Kruisland benadrukt dat het nog nooit in de geschiedenis is voorgekomen dat dc’s openlijk uitkwamen voor hun politieke kleur. Bepaalde dc’s houden zelfs toespraken op podia van hun politieke partij. En de deken van de orde van dc’s in Suriname, die de dc’s tot orde zou moeten roepen, is altijd present op de eerste rij van vergaderingen van de NDP. Kruisland heeft sterke twijfels achter de eerlijkheid van de verkiezingen, ook omdat recent nog twee dc’s zijn vervangen. ‘Men plaatst NDP’ers van wie men denkt dat ze een gunstige uitslag willen voor de partij.’ Zo heeft de dc als voorzitter van het hoofdstembureau bepaalde bevoegdheden. De dc bepaalt of een zieke of seniorenburger wel of zonder begeleiding mag stemmen.

Biza-minister heeft gefaald

De oud-diplomaat vindt dat de minister van Binnenlandse Zaken (Biza), Edmund Leilis, heeft gefaald om te werken naar eerlijke verkiezingen. ‘Er zijn nu al aanwijzingen dat er gefraudeerd zal worden.’ Volgens Kruisland wordt nu al een psychologische oorlog gevoerd door de NDP. ‘Op open en onbewoonde percelen worden in de wilde weg NDP-vlaggen geplant om zogenaamd aan te geven dat de NDP-aanhang groot is.’

Controle gemeenschap extra van belang

Kruisland wijst erop dat het van groot belang is dat de gemeenschap extra alert en waakzaam is op de dag van de verkiezing. Zo moet de kiezerslijst goed doorgenomen worden om na gaan of overleden personen en personen die in het buitenland zitten, niet meer voorkomen op de lijst. Ook is het van belang dat extra in de gaten wordt gehouden of valse kiezers hun stem komen uitbrengen in een bepaald ressort. ‘Vooral na de verkiezingen moet goed in de gaten gehouden worden dat de stembureaus niet zomaar verplaatst worden.’

Asha Gajadien-Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /DBS 11-02-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics