Nickerie.Net, maandag 16 februari 2015


Ouders en leerkrachten, begeleiders hebben elkaar nodig

Ouders van een kind met een beperking maken gebruik van het speciaal onderwijs of een centrum voor wonen en/of dagopvang. In Nickerie bezoeken de kinderen de W.H.C.Monkouschool, Grüntjesschool of maken gebruik van het Zuster Dankerscentrum of één van de sociale werkplaatsen van de WINgroep. Onderzoeken hebben aangetoond dat contact tussen ouders, leerkrachten en begeleiders een positief effect heeft op de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Ouders, leerkrachten en begeleiders hebben elkaar nodig. Samen kunnen zij een bijdrage leveren door in gesprek te gaan. Om dat te stimuleren is voor leerkrachten, begeleiders een “training gespreksvaardigheden” ontwikkeld, met het accent op oudercontact, huisbezoek. Een training waarin vaardigheden worden aangereikt ten behoeve van de voorbereiding, het gesprek, verslaglegging en evaluatie.

De vier trainingen worden georganiseerd door de WINgroep en verzorgd door Jaap Munsterman van het Grietjebiefonds. Het Grietjebiefonds ondersteunt reeds jaren in het district kleinschalige projecten voor kinderen en jongeren met een beperking. Voor informatie over deze vijfdaagse trainingen kunt u terecht bij de WINgroep.

Rob Mooij, coördinator WINgroep (00597)212717 werk (00597(8555427 mobiel robmooij@wingroep.com www.wingroep.com

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden 16-02-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics