Nickerie.Net, maandag 16 februari 2015


Persbericht van de Politieke Combinatie V7

 

Naar aanleiding van de vele berichten verschenen in de media aangaande het eruit stappen van de KTPI uit de V7 combinatie wenst de Politieke Combinatie V7 het navolgende aan de gemeenschap bekend te maken:

 

Op zondag 15 februari 2015 is de KTPI- voorzitter dhr. Willy Soemita, vergezeld van zijn ondervoorzitter dhr. I.Ganga, ontvangen door de coördinator van de V7 combinatie Chandrikapersad Santokhi, om de positionering van de KTPI te bespreken binnen de V7 Combinatie. Door voorzitter Soemita werd aangegeven dat hij begrepen heeft dat verder onderhandelen over posities niet meer mogelijk is en het bereikte resultaat door de structuren van zijn partij niet volledig gedragen wordt, het voor hem niet mogelijk is in V7 verband door te gaan. De coördinator van de V7, de heer Santokhi gaf aan, ook de overige partijen, dat geen der partijen in V7 verband volledig tevreden zijn met het bereikte resultaat, maar bereid zijn om het partijbelang ondergeschikt te stellen aan het combinatiebelang. Verder gaf hij aan dat alles binnen de mogelijkheden geprobeerd is om aan de wensen van de KTPI tegemoet te komen. Bilaterale gesprekken hebben ook niet het gewenste resultaat opgeleverd.

 

Hierna gingen partijen in een gemoedelijke sfeer uitelkaar onder aanbieding van de beste wensen aan elkaar over de a.s. verkiezingen. De leiders van politieke combinatie V7 verklaren hierbij het besluit van KTPI te accepteren en respect te hebben voor haar standpunt. Tevens geven zij aan dat de V7 combinatie zonder KTPI doorgaat met haar politieke activiteiten.

 

De mediaraad van V7

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / VHP 16-02-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics