Nickerie.Net, zaterdag 21 februari 2015


WINgroep en Horizon starten tweede Twinning Project in Nickerie

A.s maandag, 23 februari om 09.00 uur start de WINgroep samen haar counterpart Horizon uit Rotterdam het tweede twinningproject.  De WINgroep en Horizon werken al vele jaren samen en hebben al een eerste twinning met groot succes uitgevoerd. Dat was in het jaar 2008 en 2009 onder de titel "Leergang Bestuursmanagement".

De twinningfaciliteiten zijn in het leven geroepen door de toenmalige minister van ontwikkelingssamenwerking en nu de huidige minister van Buitenlandse Zaken van Nederland Bert Koenders. Belangrijke voorwaarde om een twinningproject goedgekeurd te krijgen is de mate van duurzaamheid tussen beide partijen. De afgelopen jaren is - dank zij de eerste twinning - de relatie tussen de WINgroep en Horizon intensiever geworden. Veel collega's van de WINgroep en andere Nickeriaanse collega organisaties zijn naar Horizon geweest voor werkbezoeken en trainingen.

 Horizon is een grote organisatie op het gebied van onderwijs en jeugdzorg. Zij biedt o.a. dagbehandeling, gesloten behandeling, pleegzorg, speciaal onderwijs en opleidingen en trainingen.

 De twinning die de WINgroep en Horizon nu gaan uitvoeren heet, "het herkennen en erkennen van leer- en gedragsproblemen bij jongeren (theorie) en het trainen van die vaardigheden om daar op een adequate manier mee om te gaan (praktijk)". Deze training is bestemd voor leerkrachten uit het onderwijs en alle professionals die met kinderen en jongeren werken. Een belangrijk doel is o.a. schooluitval te voorkomen. De twinning zal twee jaar in beslag nemen en een belangrijk aspect (naast opleiding en training) is dat orthopedagogen met veel kennis en ervaring met lastig gedrag van kinderen/ jongeren uitgezonden worden om de leerkrachten en begeleiders te ondersteunen. Ook zal er veel aandacht zijn voor gezinsbegeleiding.

 De  twinning start a.s. maandag 23 februari tot en met vrijdag 27 februari en diverse groepen zullen kennismaken met de diverse aspecten van begeleiding van jongeren met leer- en gedragsproblemen. (zie rooster in de bijlage)

 Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij de aftrap van deze twinning op maandag a.s om 09.00 uur in de grote collegezaal van de WINgroep.

 Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Rob Mooij, coördinator WINgroep (00597)212717 werk (00597(8555427 mobiel robmooij@wingroep.com www.wingroep.com


Programma behorend bij de start van ons Twinningproject:

 "het herkennen en erkennen van leer- en gedragsproblemen (theorie) en het trainen van vaardigheden aan docenten en begeleiders om daar adequaat mee om te kunnen gaan (praktijk)"

Datum.                                    Tijd.                              Bestemd voor.                          Plaats

  Maandag 23 febr.       09.00 uur - 12.30 uur.   Inspectie van onderwijs.          WINgroep

                                                                         Directie kweekschool

                                                                         Directie LTS en LBGO

                                                                         Directie alle MULO scholen

 Dinsdag 24 febr          09.00 uur - 12.30 uur.    Leerkrachten LTS.                   WINgroep

                                   14.00 uur - 17.30 uur.     Dankerscentrum

                                                                          SO

                                                                          Begeleiding kindertehuis

 Woensdag 25 febr  Vrije dag in het kader van de dag der REVO

 Donderdag 26 febr     09.00 uur - 12.30 uur.    Leerkrachten LBGO.              WINgroep

                                    14.00 uur - 17.30 uur.    Counselors WINgroep

                                                                           Stagiaires WINgroep

                                                                           Medewerkers WINgroep

 Vrijdag.      27 febr     09.00 uur - 12.30 uur.     3 en 4 klas Kweekschool.       Kweekschool

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / WiN 21-02-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics