Nickerie.Net, maandag 02 maart 2015


‘Bemoeienis commissariaat met politiek niet gewenst’

02/03/2015  - Redactie dWT Online

PARAMARIBO - De voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, vindt het niet kunnen dat het Burger Informatiecentrum (BIC) van het districtscommissariaat Para zich in het weekend heeft gemengd in politieke zaken. Het commissariaat heeft namens de vijf gewezen NPS-voorzitters te Para een uitnodiging doen uitgaan voor een partijvergadering in het district.

"Ik ga niet vroom doen en zeggen dat bepaalde zaken nooit gebeurd zijn in het verleden, maar nu zien we dat de grenzen worden verlegd. Hoe kan dit? Dit is voor het eerst in Suriname", reageert Rusland.

De informatie heeft hem ook bereikt dat er met de dienstauto van het commissariaat door de straten werd gereden om mensen op te roepen voor een politieke vergadering. Hij roept de regering op om zaken terug te brengen naar de normale proporties en geen dingen te doen die niet mogen.

"De regeringspartij heeft al bewezen niet te zullen schromen om welk middel dan ook in te zetten om ervoor te zorgen dat zij verkiezingswinst haalt. Als men een dienstauto inzet om mensen op te roepen voor een vergadering, laat men zien dat niets aan het toeval wordt overgelaten. Je kunt niet zo pertinent staatsmiddelen inzetten om de politieke tegenstanders een kopje kleiner te maken."

Rusland zegt dat de NPS het hoofd koel zal houden en nog steeds geloof heeft in de rechtsstaat en zaken die betrekking hebben op goed bestuur. Roline Samsoedien, deken der districtscommissarissen, wenste inhoudelijk niet in te gaan op de kwestie, omdat ze de situatie niet kent. "Niet dat het niet mag, maar de naam van het Burger Informatiecentrum zegt het al, het is bedoeld de burgers van het district te informeren over de gebeurtenissen in het district, maar het is geen gebruik van het commissariaat om politieke uitnodigingen te versturen."

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / dWT 02-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics