Nickerie.Net, dinsdag 03 maart 2015


Essed: Krijgsraad in drijfzand terechtgekomen

De Krijgsraad heeft zichzelf en het 8 Decemberstrafproces in het drijfzand gebracht. Hugo Essed, een van de gemachtigden van de nabestaanden, hoopt dat de Krijgsraad niet verder wegzakt in het drijfzand. Hij vindt het een treurige beslissing dat de behandeling van de strafzaak tegen de verdachte Edgar Ritfeld voor een jaar is geschorst. Het hele proces is stil komen te liggen.

a8c1f723aee269ba3792591b085a11ab.jpg___hugo_essed_3_maart.jpgHugo Essed, gemachtigde van de nabestaanden bij het gerechtsgebouw in Boxel. Op de achtergrond Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede.

De Krijgsraad met als president Cynthia Valstein-Montnor en de leden Mike Cooper, en Carlos Li Fo Sjoe heeft maandag besloten dat meegegaan wordt met de auditeur-militair Roy Elgin. Hij had een maand geleden voorgesteld om de zaak met een jaar op te schorten, aangezien de rechtsvraag of er sprake is van inmenging in het rechtsproces door aanname van de amnestiewet, niet is beantwoord.

Essed vindt dat de Krijgsraad verantwoordelijk gesteld moet worden voor de situatie. In 2012 besloot de Krijgsraad de vervolging van de verdachten te schorsen. Nu is de behandeling van de zaak Ritfeld geschorst, terwijl het Hof van Justitie het vonnis van mei 2012 heeft vernietigd. De Krijgsraad is bevolen om de behandeling van dit proces met voortvarendheid aan te pakken. Ritfeld was de enige die beroep had aangetekend tegen het vonnis. Essed vindt dat een onafhankelijke rechterlijke macht zich niet verschuilt achter beslissingen van de wetgevende en uitvoerende macht. De eigen verantwoordelijkheid is terzijde geschoven door de vervolging te schorsen na de aanname van de amnestiewet.

Samenhang

Tijdens de behandeling van alle zaken tegen de verdachten is steeds aan de orde geweest dat de tenlastelegging van moord en uitlokking van moord op en rond 8 december 1982 in samenhang met elkaar moet worden gezien. "Dit hebben wij als gemachtigde van de nabestaanden ook steeds gezegd. Wij hebben er ook op gewezen dat de zaken met elkaar verband houden. Nu wordt dit argument gebruikt om de behandeling van de zaak Ritfeld te schorsen", merkt Essed op.

De raadsman vindt dat de Krijgsraad de zelf opgelegde schorsing te allen tijde kan opheffen, maar de wil hiertoe ontbreekt. De nabestaanden hebben zich eerder al gewend tot de Inter-Amerikaanse Commissie van de Rechten van de Mens over het vonnis van de Krijgsraad. Door het besluit van de Krijgsraad om het hele proces nu stil te leggen, wordt de zaak van de nabestaanden bij de OAS-commissie versterkt. In Suriname blijkt een voortvarende berechting in deze zaak niet mogelijk te zijn.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS 02-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics