Nickerie.Net, donderdag 05 maart 2015


Demonstratie rijstboeren bij Commissariaat Nickerie

Om een betere opkoopprijs af te dwingen voor een baal natte padie, dan de srd 50 die nu geboden wordt door de opkopers, hebben padieproducenten van de Westelijke Polders, samen met enkele collega’s van de Oostelijke Polders, vanmorgen een petitie overhandigd aan districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh. In de petitie, die gericht is aan president Desiré Bouterse, vragen de boeren die geleid worden door Radja Ahmadkhan, om direct ingrijpen van de regering.

Demonstratie rijstboeren bij Commissariaat NickerieZij verkeren in een precaire situatie, vanwege de opkoopprijs van SRD 50, terwijl hun kostprijs srd 70 per baal bedraagt. Ze klagen dat ze door deze situatie in financiële problemen raken, waardoor ze ook hun bezittingen dreigen kwijt te raken alsook hun bestaanszekerheid. “Daarom vragen wij hoever de regering is om het verschil tussen de kostprijs en de opkoopprijs van padie te compenseren, wij willen ook graag weten hoe ver de regering is met de Petro Caribe deal”, schrijven de boeren in hun verzoekschrift. Ze hopen dat de regering tenminste voor een deel het verschil compenseert.

Op het Staatshoofd wordt een dringend beroep gedaan om in het belang van de padieboeren als deel van de Surinaamse bevolking, maar ook om in het belang van de rijstsector voor de economie in het bijzonder en voor het behoud van werkgelegenheid, dit verzoek, te honoreren. Joeloemsingh zegde de actievoerende boeren toe de petitie te zullen doorgeleiden naar president Bouterse. Hij hoopt uiterlijk vrijdag antwoord te kunnen geven op hun vragen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / De West 05-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics