Nickerie.Net, vrijdag 13 maart 2015


Verkavelingsproject Bakpro levert 800 bouwkavels op

13/03/2015 - Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Het verkavelingsproject Bakpro achter de prins Bernard Polder in Nickerie heeft 800 bouwkavels opgeleverd. De kavels zijn elk ruim vijf honderd vierkante meters groot. Het ministerie van Openbare Werken is bezig de laatste hand te leggen aan de infrastructuur, zodat de kavels voor 25 april toegewezen kunnen worden aan belanghebbenden.

Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh en Zahoraghatoen Santoe, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeleid Nickerie geven informatie over de 800 bouwkavels in het Bakproproject.  Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh en Zahoraghatoen Santoe, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeleid Nickerie geven informatie over de 800 bouwkavels in het Bakproproject.

De kavels worden verdeeld onder de gemeenschap van de vier ressorten in het westen van het land. Districtscommissaris (dc) Wedprekash Joeloemsingh zei donderdag aan mediawerkers dat er ook ruimte vrijgemaakt is voor scholen, een sportveld, overheidsinstanties en winkelcentra. "Allemaal zaken die erbij horen bij een stede bouwkundige planning" aldus de burgervader. Er waren in totaal 4080 aanvragen. "Dat geeft aan dat er een enorme behoefte is aan bouwpercelen in Nickerie."

De bestuursdienst heeft de aanvragen als eerst gescreend. "Gevallen die de bestuursdienst kon herkennen hebben onze mensen ook geļdentificeerd en weggehaald voordat de lijsten werden doorgestuurd naar de afdeling van het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeleid Nickerie om verder gescreend te worden volgens de gestelde criteria". Personen met meerdere gezinnen onder een dak, in een huurhuis wonen of geen eigen perceel hebben, zijn eerder in aanmerking gekomen.

De bouwkavels worden verloot onder 1721 personen die de screening hebben doorgemaakt. Aan hun is een strookje gegeven, waarmee zij vanaf maandag een lot kunnen trekken. Daarna volgt nog een lotentrekking voor perceelnummers.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /dWT 13-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics