Nickerie.Net, maandag 16 maart 2015


PAARSE PROPAGANDA

 

Er zijn maar weinig mensen die het echt door hebben, maar toch is het zo dat men vanuit de paarse partij bezig is bepaalde delen van de bevolking een hersenspoeling te laten ondergaan. Alvast is het zo dat wij zonder aarzelen kunnen stellen dat men een ware vlaggenterreur c.q. intimidatie op gang heeft gebracht. In stad en district worden er vlaggen geplaatst op terreinen en bij woningen, waarvan de eigenaren geen enkele verbintenis met de paarse partij hebben en soms zelfs sympathiseren met een andere politieke partij of combinatie.

 

Vooral in de districten, is de vlaggenterreur meer dan opvallend. Men provoceert buurtbewoners met die vele vlaggen. Gezien het gewelddadige karakter van deze partij, zijn velen bang om de vlaggen te weigeren of te verwijderen, waardoor al snel de indruk ontstaat dat de NDP oppermachtig is en eigenlijk de verkiezingen al gewonnen heeft. Ook is ons gemeld dat vlaggen van minstens één oppositionele partij in de avonduren worden verwijderd door vermoedelijk lieden verbonden aan de paarse entiteit. Vooral in Wanica, tracht men verloren terrein terug te winnen door intimidatie.

 

Een ander fenomeen, is het misbruik dat men maakt van staatsmiddelen om propaganda te voeren. Zo is het ons bekend, dat enige tijd geleden bussen van het Nationaal Leger met medeweten van de bevelhebber, werden ingezet om partijleden en sympathisanten te vervoeren naar vergaderingen van de NDP. En dan hebben we nog de propaganda van de NDP door het schoothondje op de SRS. Wat we zeker niet mogen verwaarlozen, zijn de lieden die tot de harde kern van deze partij behoren die dagelijks aan het werk gaan om op de sociale media alles wat maar krom is bij de partij, recht te praten en met veel inzet de oppositie te bestoken met alles wat maar vunzig is. Mensen die worden aangezet om een totaal mislukt beleid in de afgelopen jaren recht te praten. En dat gebeurt dan ook elke dag. De staatsmedia wordt hierbij op een vreselijke wijze misbruikt. Andere politieke partijen krijgen dan ook nauwelijks of geen ingang bij deze staatsmedia om hun propaganda te maken.

 

De oppositionele partijen zouden, naar onze mening, meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden die het internet biedt om hun zaak te bepleiten. En dan is er nog altijd de mogelijkheid om naar de particuliere en onafhankelijke media toe te stappen om propaganda te voeren. De opbelprogramma’s zijn al jaren, en waren zeker voor de verkiezingen van 2010, een manier voor NDP aanhangers om de partij te propageren en de partijen van het Nieuw Front in diskrediet te brengen. Ook bij deze opbelprogramma’s worden al jaren NDP prominenten in stelling gebracht om slechts hun eigen bekrompen visie naar voren te brengen.

 

De partijen die thans in V7 verenigd zijn, hebben nooit voldoende van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om hun partijvisie te presenteren. Door deze aanhoudende propaganda van mensen uit de paarse partij, ontstaat wellicht de indruk dat de partij onoverwinnelijk is en dat haar richting om dit land op te bouwen de enige, echte en heilzame is. Natuurlijk is dat grote onzin, maar deze inzet werpt wel de beoogde vruchten af voor de mensen uit OCER. Bij V7 moet men al deze manieren van propagandavoering gaan doorzien en vervolgens een goed en effectief antwoord formuleren. Het is nog niet te laat om daarop een antwoord te vinden. Alleen moet men de juiste mensen zien te vinden en aan het werk zetten. De resultaten zullen dan ook niet uitblijven.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /De West 17-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics