Nickerie.Net, woensdag 18 maart 2015


DNA zegent zichzelf terwijl leerkrachten twee jaar wachten

Terwijl de onderwijsbonden ruim twee jaar vechten voor herwaardering van de positie van onderwijsgevenden, hebben parlementariërs goedkeuring gegeven aan de wetswijziging geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee. Marcelino Nerkust, president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) vindt het opvallend dat oppositie en coalitieleden, zonder elkaar dwars te zitten over quorum, hebben samengewerkt.

fc783ca67f35e390b507dd11969c5c1f.jpg___marcelino_nerkust_3_kob.jpgMarcelino Nerkust, president FOLS

Nerkust hoopt dat er bij de komende begrotingsbehandeling rekening wordt gehouden met de leerkrachten. Intussen wachten onderwijsgevenden van het project Naschoolse Opvang en begeleiding nog steeds op hun geld. Leraren verenigd in de Bond van Leraren (BvL) kijken ook uit naar positieverbetering. “Wij hadden gehoopt dat er nog voor het geweld van de verkiezingscampagnes overeenstemming zou worden bereikt met de overheid”, zegt Nerkust. Onlangs hebben beide vakbonden afzonderlijk gesprekken gevoerd met de raadsadviseurs en minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken. “Deze hoop lijkt steeds verder van de oever af te drijven”, meent de Fols-president.

Visie Mede gelet op de presentatie van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons tijdens het Internationaal Onderwijscongres Suriname gehouden op 1 en 2 november 2013 met als thema: The future depends on what we do in the present , keken de onderwijsbonden uit naar de positieverbetering. Met veel enthousiasme hebben de aanwezigen kennis genomen van de visie van de parlementsvoorzitter over het leerkrachtenberoep. Onder meer werd aangegeven dat er anders moet worden gekeken naar onderwijsgevenden, dat zij moeten behoren tot de mensen met de beste performance en desnoods uit de ambtenarenreeks moeten worden gehaald.

‘Deze factoren zijn belangrijke voorwaarden om de motivatie erin te houden en leerkrachten in staat te stellen de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Eenieder mag hoge eisen stellen aan de leerkracht, maar daartegenover moeten er ook motivatie-indicatoren worden aangedragen”, vindt de vakbondsleider. In verschillende publicaties wordt de rol van de leerkracht besproken. Volgens het jongste rapport ‘Onderwijsbureau Professionalisering’ van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, zijn er in de periode oktober 2012 tot januari 2014 ruim 170 trainingen uitgezet en uitgevoerd. Aan trainingen ontbrak het dus niet, want er is geďnvesteerd in leerkrachten. Echter laat de waardering in materiële zin nog steeds te wensen over, stelt Nerkust.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /NSS 17-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics