Nickerie.Net, dinsdag 17 maart 2015


Jogi: “Beslaglegging CBvS en Staatsolie kan slechts het begin zijn”

Het NF/VHP-assembleelid Mahinder Jogi zegt aan Dagblad Suriname dat het mogelijk is dat hij meerdere beslagleggingen op tegoeden van de overheid zal moeten plegen. De parlementariër, die eerder aangaf beslag te hebben gelegd op de tegoeden van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en Staatolie, geeft aan dat de beslaglegging intussen al is betekend. Nu is het moment dat de CBvS en Staatsolie middels een verklaringsprocedure bij de rechter aangeven hoeveel tegoeden zij van de overheid onder zich hebben. “Gezien de slechte economische situatie van het land, is het belangrijk om te weten hoeveel gelden er nog hier over zijn. Indien het bedrag niet genoeg is, zal ik genoodzaakt zijn om meerdere beslagen te plegen”, aldus Jogi.

Met een rechterlijk vonnis in de hand eisen 66 personen, die via een verzoekschrift van het assembleelid grond hadden aangevraagd, een dwangsom van ruim SRD 6 miljoen. De volksvertegenwoordiger heeft op 10 juli 2014 een kort geding gewonnen waarbij de Staat binnen 3 maanden ertoe moest overgaan deze mensen te voorzien van een perceelland in grondhuur aan de oostelijke gedeelte van de Pandit Chandishawweg in het district Saramacca. Het vonnis was bij voorraad uitvoerbaar. Aan de groep personen was in 2010 door het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) een perceelland toegezegd, nadat Jogi als initiator van het project de aanvraag had gedaan. Volgens Jogi was deze aanvraag gericht op tuinbouwactiviteiten voor deze mensen. Zoals de landhervormingswet dat aangeeft, is volgens de parlementariër voldaan aan al de verplichtingen, waardoor het ministerie het verzoek in gunstige overweging had genomen. De mensen hebben daarna een bereidverklaring ontvangen. In die bereidverklaring is een aantal voorwaarden opgenomen. Wanneer aan al deze punten is voldaan, ontvangt de belanghebbende een strookje dat aangeeft dat de persoon aan alle voorwaarden heeft voldaan. Hierna moet het ministerie van RGB het stuk terrein in grondhuur afstaan. Dit is volgens Jogi wel gebeurd en oud-RGB-minister Maikel Jong Tjin Fa had de beschikking getekend. De huidige regering heeft geweigerd om de afschriften van de moederbeschikkingen aan de mensen uit te reiken. Indien het ministerie van RGB zou nalaten het vonnis uit te voeren, moest het per persoon een dwangsom van SRD 1.000 per dag betalen, tot een maximum van SRD 100.000.

Als zaken goed verlopen, kan de parlementariër over een maand aangeven wat zijn volgende stap zal zijn. In ieder geval zegt hij dat hij tot nu toe geen reactie van de zijde van de regering heeft kunnen krijgen. Minister Steven Relyveld van RGB heeft eerder deze maand via de media laten doorschemeren dat hij wel bereid is gehoor te geven aan het vonnis van de rechter, maar dat het opgelopen bedrag niet aan zijn schuld te wijten is. De bewindsman gaf aan dat hij het vonnis niet schriftelijk in handen heeft gehad. Jogi ontkent dit echter. Volgens hem heeft hij Relyveld zelf een afschrift van het oorspronkelijke vonnis gegeven.

Jogi zegt 2 tot 3 jaar lang met alle 3 reeds ontheven ministers (Martinus Sastroredjo, Simon Martosatiman en Ginmardo Kromosoeto) van het ministerie te hebben gesproken. Aan hem werd door de bewindslieden gezegd dat de beschikkingen niet voor een politicus getekend zouden kunnen werken. De parlementariër is het niet eens met de zienswijze van de bewindslieden, omdat de grondwet elke vorm van discriminatie verbiedt. Deze gesprekken leverden uiteindelijk geen positief resultaat op. Namens de belanghebbenden werd toen besloten om een advocaat in de arm te nemen en werd Jogi in het gelijk gesteld. De advocaat van de volksvertegenwoordiger zou een brief naar het ministerie hebben geschreven, waarin de minister op de hoogte is gesteld van de ontwikkelingen in deze zaak. Ondertussen wordt Jogi vanuit RGB zelf beschuldigd van het verduisteren van gevoelige informatie van het ministerie. Documenten waarmee bewezen zou kunnen worden dat geknoeid is bij de uitgifte van grond door de parlementariër, zijn niet meer te vinden.

FR

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / DBS 17-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics