Nickerie.Net, woensdag 18 maart 2015


Santokhi wil informatie over deal met Alcoa

VHP-voorzitter Chan Santokhi zegt in gesprek met Starnieuws dat transparantie nodig is in de resultaten die bereikt zijn met Alcoa over Suralco en de Afobakakrachtcentrale. De regering heeft De Nationale Assemblee geÔnformeerd voordat gesprekken gevoerd werden met de multinational. "Nu is er zolang gewacht om de uitkomst mee te delen. De Nationale Assemblee heeft nog niks vernomen", stelt Santokhi.

Hij zei dat zijn informatie toch niet ver naast was. Hij deelde in Commewijne tijdens een massameeting van de VHP mee dat hij met de Alcoatop gesproken had en dat Suralco zou sluiten. Dit blijkt niet het geval te zijn. Santokhi zei hierna dat hij met toppers van Suralco had gesproken. "Nu blijkt dat in juli het bedrijf door Alcoa overgedragen wordt aan Suriname, maar wij weten niks over de condities", voert de VHP-voorzitter die ook Assembleelid is, aan.

De regering en Alcoa hebben in een gezamenlijke verklaring gisteren meegedeeld dat de Brokopondo-overeenkomst wordt beŽindigd. Alcoa heeft aangekondigd dat zij haar aluinaarde raffinagecapaciteit bij Suralco zal verminderen met 443.000 m≥ ton per jaar. Het bedrijf voert gesprekken met de regering om de Suralco-operaties over te dragen aan een Surinaamse entiteit. "Deze verregaande besluiten kunnen niet genomen worden zonder De Nationale Assemblee te kennen. Wij willen weten hoe de toekomst van Suralco eruit ziet en hoe ingespeeld zal worden op de ontwikkelingen. Wat gaat er met de dam gebeuren en hoe zal de Surinaamse entiteit worden gevormd. Van waar zullen de middelen komen om het bedrijf over te nemen. Wat gebeurt er met het milieu? Wat zijn de voorwaarden voor deze overeenkomst?" Santokhi vindt dat het volk recht heeft op deze informatie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /NSS 17-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics