Nickerie.Net, dinsdag 17 maart 2015


VHP-verklaring over vonnis rechter

De VHP zegt in een verklaring kennisgenomen te hebben van de uitspraak van de rechter in de zaak die president Desi Bouterse aanhangig heeft gemaakt tegen VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi. Vandaag, dinsdag 17 maart 2015, besliste de rechter dat de vordering van president D.D.Bouterse op VHP voorzitter Chandrikapersad Santokhi is afgewezen. De VHP is tevreden met de uitspraak van de rechter en geeft aan dat, wat haar betreft, daarmee een punt is gezet achter deze zaak.

De VHP benadrukt de onbeperkte werking van de 'Trias Politica' in een goed functionerende democratische rechtsstaat en bijgevolg aan de autoriteit en het respect dat binnen dat staatsbestel aan de Rechterlijke Macht is toegekend. De VHP wenst ter afsluiting van deze zaak de gehele Surinaamse samenleving een eerlijke, evenwichtige en vredige gang naar de komende verkiezingen toe en doet een beroep op alle politieke leiders en organisaties in hun streven naar het mede dragen van regeerverantwoordelijkheid in het bestuur van ons land na 25 mei, de ethische gedragscode in acht te nemen.

Moge het voorts zo zijn dat wij allen ons immer laten leiden door de bekende strofe uit ons nationaal volkslied: “Recht en Waarheid maken vrij”.

Bureau woordvoerder VHP


Santokhi: De rechtsstaat is overeind gebleven

VHP-voorzitter Chan Santokhi zegt aan Starnieuws dat hij tevreden is met de uitspraak van de rechter. "Vandaag hebben niet alleen de VHP en de politicus Santokhi gewonnen, maar politiek Suriname is de overwinnaar. Geen enkele politicus hoeft bang te zijn om in de campagne zaken aan de kaak te stellen. Bij een veroordeling van mij als VHP-voorzitter zouden alle politici monddood worden gemaakt. De vrije meningsuiting zou niet meer worden beleefd. Het gaat om een fundamenteel recht dat overeind is gebleven met deze uitspraak".

Voor Santokhi en de VHP is deze kwestie afgehandeld. "Wij leven in een democratie en rechtsstaat. De rechterlijke macht heeft ondanks alle drukte deze moeilijke zaak moeten behandelen, waarbij het staatshoofd en één van zijn grootste opponenten betrokken waren", stelt Santokhi. De politieke strijd moet gewoon gevoerd kunnen worden, zonder dat mensen bang hoeven te zijn, merkt Santokhi op.

De VHP-voorzitter zegt dat via raadsman Gerold Sewcharan diverse jurisprudentie is overgelegd aan de rechter. Tijdens de verkiezingscampagne hebben politici over de hele wereld de ruimte om ongehinderd hun zegje te doen. "Nu kunnen we met in acht neming van de code of ethics ons werk gewoon doen. De VHP is een grote voorstander van een gedragscode, want wij worden in onze campagne belemmerd. Wij hebben genoeg signalen gegeven dat wij een gedragscode willen", zegt Santokhi. Met deze uitspraak is volgens hem voorkomen dat de politicus Bouterse, als voorzitter van de NDP, in het jasje van staatshoofd zijn tegenstanders uitschakelt. "De rechtsstaat heeft overwonnen. Recht en waarheid maken vrij", benadrukt Santokhi.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /NSS / Ingezonden 17-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics