Nickerie.Net, dinsdag 17 maart 2015


WORDT NIET MEDEPLICHTIG !

De NDP wil degenen, maar vooral ook de jongeren die weinig van het verleden afweten, moreel medeplichtig maken aan de ernstige misdaden die hun politieke leider en anderen in de jaren Ď80 en Ď90 hebben begaan, en dan is er geen weg meer terug mogelijk. Dat hebben ze o.a. ook gedaan met vele dna-leden die verplicht werden om voor de amnestiewet te stemmen. Wie niet wilde, werd korte metten mee gemaakt. Er waren dna-leden die principieel weigerden om moordverdachten bescherming te bieden of het hand boven het hoofd te houden. "Dat kan niet door de beugel", vonden zij omdat we geacht worden in een rechtsstaat te leven. Ze vonden dat de fundamentele rechten en vrijheden van de mens conform de grondwet geŽerbiedigd en gewaarborgd dienen te worden.

DNA-leden die meewerkten aan de wetswijziging ter verlening van amnestie aan moordenaars hebben veel geld ontvangen voor hun diensten maar zijn daarentegen ook persoonlijk verantwoordelijk voor ondermijning van de Rechtstaat en het torpederen van de voortgang van het december proces . De dna- leden waren allen ervan bewust dat zij zeer bewust een handeling pleegden die ten doel had om de rechterlijke macht te belemmeren in uitvoering van haar taken en plichten moordenaars en criminelen te berechten en mogen daarom verweten worden van te kwader trouw handelen en medeplichtigheid. Eens zullen zij door onafhankelijke rechters ter verantwoording worden geroepen.

Wordt niet medeplichtig aan iets waar je niets mee te maken heb gehad. Hou je geweten schoon en rein.

Aan jongeren wordt cadeautjes, geld en zelfs volledig verzorgde reisjes naar het buitenland gegeven en als je de fout maakt het aan te nemen, dan ben je overgeleverd aan hun wil en wensen; en dan dien je voor je verdere leven naar hun pijpen te dansen. Door steun te verlenen of op ze te stemmen maak je een verkeerde keus.

De hoofdverdachte gaf opdracht voor honderden wrede moorden en martelingen. Denk o.a. aan de 8/9 Decembermoorden, de Moiwana-moorden, de Pokigronmoorden, de Apoeramoorden enz. Hij, de hoofdverdachte, moet geweten hebben van de methoden die werden toegepast om mensen te doden en te martelen en hij moest zich ervan bewust zijn geweest dat het dodelijk systeem alleen kon werken door medewerking van mensen als hijzelf. Aan de jongeren wordt opzettelijk door hem en zijn handlangers verkeerde informaties verstrekt. Er wordt door de machthebber opzettelijk een systeem gecreŽerd die gunstig uitkomt voor de dieven, rovers, moordenaars , drugsbaronnen en criminele politici.

WRONG CHOICE CAN DESTROY YOU !

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden 17-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics