Nickerie.Net, zondag 22 maart 2015


Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie

De dag van 21 maart is door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen als Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. De VN heeft tot deze dag besloten uit solidariteit met de anti-apartheidsbeweging in Zuid Afrika, ter herdenking van de slachting die in 1960 in Sharpville plaatsvond. Ieder jaar, bij de herdenking van de Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie, wordt wereldwijd stilgestaan bij de uitbanning van elke vorm van discriminatie op grond van ras, huidskleur en nationale of etnische afkomst. Dit jaar is het VN thema voor de internationale gemeenschap: "Leren uit de tragedie van het verleden om de rassendiscriminatie van het heden te bestrijden" (Learning from past tragedies to combat racism today).

Stop racismHelaas moeten we ook voor ons land Suriname constateren dat onze multi-etnische en multi-culturele samenleving niet zo tolerant en multicultureel is, zoals wordt beweerd. Er is zelfs sprake van subtiele discriminatie, intolerantie en zelfs racisme. Zeker op weg naar de verkiezingen toe, bedienen bepaalde politieke partijen zich van etnische en zelfs racistische propaganda voering. Hierbij wordt ten onrechte het idee gevoed dat etnische afkomst, religie en taal verdelende krachten zijn voor een nationale identiteit. Racisme heeft effect op individuen, maar ook op de samenleving als geheel. Racisme wordt ook ingezet als verdeel- en heerstactiek, die mensen tegen elkaar opzet om ze verdeeld te houden.

De VHP is van oordeel dat onze diversiteit vastgehouden dient te worden waarbij wij verder werken aan het blijven creŽren van nationale eenheid, maar ook blijven werken aan de uitbanning van discriminatie. De dag van 21 maart voor Uitbanning van Rassendiscriminatie biedt dan ook een unieke gelegenheid om onze gezamenlijke nationale inzet te hernieuwen, door te blijven werken aan het tegengaan van elke situatie van racisme, ook in de dagelijkse interpersoonlijke relaties.

VHP

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /dWT 22-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics