Nickerie.Net, woensdag 25 maart 2015


VHP kandidaten voor Nickerie

VHP heeft bij nader inzien twee aanvankelijk geplaatste kandidaten,  de heer Nirmal Badloe en mevrouw Nisha Jhakry vervangen door de heren Djoties JAggernath en Jeetendra Kalloe. De kernen kwamen bij elkaar en er is over en weer vergaderd. Voorzitter Chan Santokhi vaardigde een delegatie van het hoofdbestuur bestaande uit Glenn Oehlers, Riad Nurmohamed en Barkat Mohabali af om gesprekken te voeren met de verschillende kernen, het bestuur en partijraadsleden. Uiteindelijk is er gekozen voor een andere voordacht met op de lijst: Djoties Jaggernath, Jeetendra Kalloe en Harriet Ramdien.

De nieuwe lijst met namen wordt door Oehlers bevestigd tegenover Starnieuws. Hij zegt dat er nu een finaal besluit is genomen in het district. “De voordacht is nu geschied aan het hoofdbestuur. Wij hebben geluisterd naar de mensen en wij zijn tevreden dat de organen van de VHP-Nickerie zaken op een correcte wijze hebben benaderd en het proces is op prettige manier afgerond. Eensgezindheid en saamhorigheid zijn de zichtbare kenmerken geweest”, deelt Oehlers mee.

Radjinderpersad Jairam, voorzitter kern Oostelijke polder, zegt aan Starnieuws dat hij zich terug kan vinden in deze lijst en dat hij overtuigd is van zetelwinst voor de partij. Shantipersad Changoer, lid van het managementteam van de VHP- Nickerie, vindt het belangrijk dat de DNA-kandidaten Nickerianen moeten zijn die in het district wonen en werken. Zij moeten de belangen van de Nickeriaanse gemeenschap behartigen als zij gekozen worden. Ook vindt hij belangrijk dat het om personen moeten gaan die een draagvlak hebben en het vertrouwen van de VHP’ers genieten.

Jaggernath is blij dat er geluisterd is naar de stem van partijleden. “Ik ben ze allemaal erkentelijk dat zij het vertrouwen in mij hebben gesteld en dan gepleit hebben dat mijn naam op de lijst mag staan. Indien ik gekozen word, zal ik mij zeker inzetten voor de landbouwsector en de gezondheidszorg onder andere”, deelt Jaggernath mee. De voordracht is vanmiddag goedgekeurd door het hoofdbestuur van de VHP.

Geen kandidering is geen miskenning

De VHP heeft oog en oor voor iedereen die zich inzet voor de partij. De partij is zeer erkentelijk voor alle leden. Anderzijds moet men ook realistisch zijn dat de lijst niet eindeloos lang kan zijn. Uiteraard is het streven om alle vijf beschikbare zetels te behalen voor V7, maar de realiteit leert dat we met een heel sterke tegenpartij te maken hebben die erg goed is in het hersenspoelen van jonge kiezers door bedrog en loze beloften. Voor elke stem zal er keihard gestreden moeten worden. Het hogere doel staat voor op.  De rechtstaat moet hersteld worden. De economie moet op het juiste spoor gebracht worden. Het volk moet beschermd worden tegen elke vorm van intimidaties en moet kunnen leven zonder angst. Wie nu niet gekandideerd is, is nog altijd zeer waardevol voor andere diensten binnen de partij en voor de ontwikkeling van het land in het bijzonder.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /NSS / FOS Network 22-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics