Nickerie.Net, maandag 23 maart 2015


Staatsschuld zwelt fors aan tot bijna SRD 6 miljard

De totale staatsschuld is tussen ultimo december 2014 en eind januari 2015 binnen een maand tijd met SRD 182 miljoen gestegen, namelijk van SRD 5735 miljoen naar SRD 5917 miljoen. Dit blijkt uit deze week geactualiseerde data op de websites van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het Bureau voor de Staatsschuld. Voorts komt naar voren, dat zowel de binnenlandse als de buitenlandse overheidsschuld in crescendo zijn.

Volgens de Wet op de Staatschuld, bedroeg de totale binnenlandse schuld bij het laatste meetmoment SRD 2206 miljoen, terwijl die per ultimo 2014 nog SRD 2161 miljoen was. Voor wat betreft de totale buitenlandse staatsschuld, ging het om een stijging van SRD 3574 miljoen naar SRD 3711 miljoen. Overigens moet de kanttekening worden geplaatst, dat in 2014 er aanvankelijk een drastische daling van de binnenlandse staatsschuld was van SRD 2,7 miljard (ultimo 2013) naar SRD 1,6 miljard (juni 2014). Echter had dit te maken met het feit dat in het kader van het efficiŽnter beheer van staatsmiddelen het ministerie van FinanciŽn de rekeningen van de overheid bij de CBvS gerationaliseerd had in februari 2014. Hierdoor vertoonde de binnenlandse staatsschuld vanaf februari 2014 een significante daling.

Voorts blijkt uit de laatste statistieken, dat de totale staatsschuldratio is gestegen naar 34% van het bruto binnenlands product (bbp). In een eerder gesprek met De West, bevestigde bijzonder hoogleraar economie en voormalig president van de Centrale Bank van Aruba, prof. dr. Anthony Caram, dat de staatsschuld vrij hoog is ten opzichte van het bbp.

Naar zeggen van Caram, zou Suriname een staatsschuld van maximaal 45% van het bbp aankunnen. De hoogte van een staatsschuld zou feitelijk moeten afhangen van de individuele kracht van de economie, waarbij aan de hand van de ruggengraat, de capaciteit en de prestaties van de bevolking, bepaald zou moeten worden hoe groot de optimale schuld zou mogen zijn. In dit kader zou de overheid bij het aangaan van leningen niet alleen moeten kijken naar de juridische ruimte die er is en een staatsschuld van maximaal 60% van het bbp moeten aanhouden, maar ook de economische ruimte in ogenschouw moeten nemen. Er zou vooral niet uit consumptieve overwegingen geleend moeten worden of krediet aangevraagd moeten worden voor projecten die geringe opbrengsten zullen genereren.

Caram verduidelijkte ook eerder tegenover onze redactie, welke oorzaken ten grondslag liggen aan het slinken van de monetaire reserves. Die zijn wederom in een vrije val beland, en per ultimo februari gekelderd onder het kritieke punt US$ 600 miljoen, en wel naar US$ 575 miljoen. De hoogleraar somde daarbij als belangrijkste oorzaken op dat onze exportinkomsten flink onder druk staan vanwege de terugval in de wereldmarktprijzen van goud en olie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /De West 23-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics