Nickerie.Net, maandag 23 maart 2015


VHP-voorzitter geeft juiste signalen

22/03/2015

De VHP-voorman heeft recentelijk op twee momenten het vermogen getoond de goede dingen in zijn beeldvorming over belangrijke zaken een plaats te kunnen geven. Het ene moment staat in verband met een recente rechtszaak, waarvan de afloop door hem als overwinning voor politiek Suriname beschouwd moet worden. ĎPolitieke leiders hoeven niet meer bevreesd te zijn om politieke uitspraken te doen en kritiek te leveren op het beleid van de presidentí, aldus Santokhi in een reactie.

Met deze opmerking heeft de VHP-leider in de roos geschoten. Immers, daar gaat het nu juist om. Geen scheldpartijen meer, geen verdere beledigingen, geen ongegronde verdachtmakingen, geen discriminerende opmerkingen, geen opruiende taal, doch uitsluitend het beleid gedurende de haast verlopen regeerperiode tot object van kritiek maken. Het is prijzenswaardig dat nu eindelijk een partijleider het accent verlegt van het persoonsgerichte, het zinloze, het amateuristische naar meer volwassenheid met besef van de kernwaarden van de politieke organisatie.

Deze opmerking van de presidentskandidaat ligt eveneens goed op lijn met de recente oproep van zijn politieke tegenstander, de huidige regeringsleider, om de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij het doen van uitspraken in het kader van de huidige verkiezingsstrijd. Menselijkerwijs en onder de druk der omstandigheden van het moment, vergalopperen sprekers zich tijdens politieke toespraken allicht. Het is dan ook prijzenswaardig dat de gedoodverfde president voor 2015-2020 de oproep van zijn politieke rivaal op verantwoorde wijze verder uitdraagt en op ondubbelzinnige wijze benadrukt dat niet anders dan het gevoerde beleid gedurende de achterliggende jaren bekritiseerd moet worden .

Een andere fraaie illustratie van ondersteuningsdrang in de politiek, is stellig wel de getoonde bereidwilligheid van de VHP-leidsman de goede toekomstbeelden van zijn voornaamste politieke opponent  te willen overnemen. Zo maakt hij zich deelgenoot van het concept van de ruimtelijke benutting ten dienste van het openbaar verkeer. Hij adopteert namelijk de idee van de fly-over die ook hij wil realiseren. Ongeacht hoe hij zelf denkt over de invulling van dat concept, het gedachtengoed van de fly-over in ons land is niet langer aan slechts de persoon van president D.D. Bouterse verbonden. Het is nu gedeelde eigenaarschap. De nieuwe presidentskandidaat is, wat ruimtelijke benutting betreft, even visionair als zijn politieke tegenstander en dat stemt goed; dat opent tenminste een nieuw perspectief.

De VHP-leidsman zal stellig ook zijn sympathie betonen met de gedachte van de diepzeehaven, zoals door de zittende president aan het begin van zijn regeertermijn in het vooruitzicht gesteld, terwijl het unieke van verkeer via spoorlijnen even nuttig kan worden als de nu bekend geworden rotonden in Suriname. Ook die verkeersmethodiek had immers ooit een begin in ons land. Als de heer D.D. Bouterse als bewindspersoon droombeelden als spoorlijnen dwars door Suriname, fly-overs, tunnels, aquaducten, diepzeehavens en kabelbanen als metaforen zou willen gebruiken om zijn voorstelling van een comfortabel gemeenschapsleven in ons land aanschouwelijk te maken, dan vindt de visionaire leider van de oranjepartij daarin een prachtig referentiekader voor zijn toekomstige beleidsperiode als president van Suriname.

Zo zien wij maar hoe ogenschijnlijke vijandschap kan veranderen in gedeelde oriŽntatie van daarbij betrokken partijen over de toekomst van een land. Niet uitgesloten is dat gedeeld leiderschap aan de top van de machtshiŽrarchie beide heren straks aan elkaar bindt. In zijn huidige hartverwarmende woorden via de media vertoont partijleider Chandrikapersad Santokhi ook veel gelijkenis met zijn politieke tegenspeler van de paarse partij, die reeds tijden zijn herderlijke boodschap ook via de media brengt naar de samenleving. Wereldwijd hebben aartsrivalen in de strijd om politieke macht te elfder ure vrede gesloten. Ook in de Surinaamse historie staan dergelijke voorvallen als feiten genoteerd. Niet uitgesloten dat iets dergelijks aanstaande is.

Stanley Westerborg

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /dWT 23-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics