Nickerie.Net, woensdag 25 maart 2015


NDP en V7 Landelijk bijna even groot in SESOS peiling

SESOS heeft van begin tot 15maart 2015 via digitale snelweg een opiniepeiling gehouden in Suriname. De enquête leverde bruto ongeveer 2.833 respondenten op. Hiervan heeft SESOS ongeveer 118 enquêteformulieren niet meegenomen in haar resultaten. SESOS heeft haar data geanalyseerd met de overgebleven 2715 respondenten (netto response). Volgens statistiekberekeningen (zie bijvoorbeeld Polaris methode) zou ongeveer 300 respondenten genoeg moeten zijn om op een bevolking van ongeveer 500.000 inwoners een betrouwbaar onderzoek te houden. SESOS denkt met 2715 respondenten een heel betrouwbaar enquêteresultaat te hebben neergezet.

Uit de peiling blijkt dat de regeringspartij NDP bij een volgende verkiezing kan rekenen op 33% van de stemmers. Als we per district analyseren, zien we dat de NDP op 17 zetels uitkomt. De V7 mag rekenen op 31% van de stemmen en komt uit op 16 zetels. De zwevende kiezers houden 22% oftewel 11 zetels vast. De politieke partij DOE groeit naar 2 zetels en ABOP groeit naar 5 zetels. Alle overige politieke partijen behalen geen zetels.

Huidige kiesstelsel heeft haar langste tijd gehad

Van de 2715 respondenten geeft 83% oftewel 2.259 respondenten aan dat de kiesstelsel niet meer van deze tijd is. De huidige kiesstelsel werkt hoogstwaarschijnlijk in het nadeel voor sterke politieke partijen met sterke leiders op de voorgrond. De kiezer is gevraagd of NDP alleen – of in combinatieverband – de volgende verkiezing in zou moeten gaan. 1883 respondenten oftewel bijna 70% procent van de ondervraagden geven aan dat NDP alleen de verkiezing in moet gaan.

Hoe ervaart men de corruptie in Suriname?

Ongeveer 3 kwart van de respondenten (74%) vindt de huidige overheid corrupt, tot zeer corrupt. 14% van de respondenten vindt de huidige regering niet corrupt. Uit de analyse is gebleken dat deze respondenten de voorkeur geven aan de NDP. De surinaamse kiezer is erg verdeeld, als het om de Amnestiewet gaat. Een kleine meerderheid van 55% is voor het terugdraaien van de Amnestiewet, terwijl 23% van de kiezers dat niet wilt. 22% heeft geen mening.

Zijn zij vooruit gegaan de afgelopen 5 jaren?

SESOS vroeg aan de respondenten of ze de afgelopen jaren financieel vooruit zijn gegaan. Slechts 14% van de respondenten vindt dat hij/zij financieel vooruit is gegaan. Ruim de helft (51%) van de respondenten zegt dat hij/zij financieel achteruit is gegaan. En 1/3 van de respondenten vindt dat zijn/haar financiele situatie niet is veranderd. De volgende president?

SESOS vroeg haar respondenten wie de beoogde President van Suriname mag worden.

Ruim 37% van de respondenten vindt dat Bouterse de hoogste ambt mag bekleden. Meer dan 32% geeft de voorkeur aan Santokhi en ruim 30% van de kiezer zou iemand anders als President willen zien.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /DBS 25-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics