Nickerie.Net, woensdag 25 maart 2015


Padieboeren vragen aandacht regering voor opkoopprijs

De Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) zal vandaag de zoveelste petitie aanbieden aan districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh van Nickerie. Voorzitter Harinannan Oemraw zegt aan Rasonic Televisie dat de oogst voor 75% binnen is. De padieboeren krijgen van de opkopers tussen de SRD 45 en SRD 50 voor een baal natte padie. De kostprijs ligt rond de SRD 66. Bij een winstmarge van 15% moet een baal van 79 kilogram voor SRD 75 worden verkocht.

De SPBA vindt dat de boeren geen verlies mogen lijden. Oemraw had op 16 maart een gesprek hierover met minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Hierbij is het probleem voorgelegd aan de bewindsman. Aan Algoe is gevraagd om een oplossing. Hij zou weer van de bewindsman vernemen, maar wacht nog steeds op het beloofde telefoontje.

Oemraw voert aan dat de rijstopkopers, tevens exporteurs, een bijzonder goede prijs hebben gekregen uit de Petro Caribe deal met Venezuela. De grote vraag is hoe dit door zal werken naar de boeren toe. De lage padieprijs die de boeren aangeboden krijgen, is funest voor de sector. De SPBA wil van president Desi Bouterse en de minister weten wat er verder moet gebeuren. Zij rekenen op een oplossing.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /NSS 25-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics