Nickerie.Net, zaterdag 28 maart 2015


Chaos rijstsector steeds groter

26/03/2015  - Van onze redactie

NIEUW-NICKERIE/PARAMARIBO - De overheid zal geen bemoeienis hebben met de vaststelling van de opkoopprijs van padie. Dit moeten boeren en verwerkers onderling zelf oplossen. Dit zegt de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Soeresh Algoe, desgevraagd naar aanleiding van het boerenprotest in Nickerie woensdag. De agrariërs zeggen dat met opkoopprijzen van SRD 50 per baal padie, de sector doodbloedt.

Rijstboeren in Nickerie hebben woensdag tijdens een protest de rijstsector ten grave gedragen.Rijstboeren in Nickerie hebben woensdag tijdens een protest de rijstsector ten grave gedragen

Zij trokken daarom rond met een doodskist, ten teken dat de sector ten dode is opgeschreven, mits de overheid ingrijpt. Er zou al 70 procent van de voorjaarsoogst zijn opgekocht door verwerkers die ook niet op één lijn liggen met elkaar. De Vereniging van Rijstexporteurs (VRE) is sinds kort stuurloos nadat door geruzie over de PetroCaribe-overeenkomst, het bestuur is opgestapt.

Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA) rekent uit dat op basis van de PetroCaribe-overeenkomst, waarbij 360 US dollar per ton wordt betaald, de verwerkers ongeveer SRD 85 per baal padie ontvangen. Toch krijgen de boeren slechts SRD 50 uitbetaald, terwijl de kostprijs SRD 66 zou zijn. Met een winstmarge van 15 procent zouden zij SRD 75 per baal uitgekeerd moeten krijgen.

Algoe benadrukt echter dat de boeren niet moeten veronderstellen dat de totale padieopbrengst van dit seizoen zal worden verkocht tegen de prijs van 360 US dollar per ton. Er moet totaal 20.000 ton geleverd worden aan Venezuela en voor het resterende deel moet op basis van de wereldmarktprijs een andere opkoopprijs worden vastgesteld, zegt hij. "De sector moet de prijs op basis van vraag en aanbod bepalen."

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /dWT 28-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics