Nickerie.Net, zaterdag 28 maart 2015


Gajadien: “Ondernemers zonder tjuku niet uitbetaald”

NF/VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien gaf gisteren tijdens de openbare vergadering in DNA te kennen dat hij stukken heeft, waaruit blijkt dat ondernemers die in de afgelopen periode werkzaamheden voor OW hebben uitgevoerd, nog niet zijn betaald. Volgens Gajadien heeft hij informatie waaruit blijkt dat op bijkans alle afdelingen van de verschillende ministeries eerst tjuku’s worden gevraagd om de stukken van de ondernemers door te sturen. “Mensen moeten tjuku’s betalen om hun stukken door te laten sturen naar Financiën. Erger nog, Financiën doet ook niets zolang er daar ook geen tjuku wordt betaald”, benadrukte Gajadien.

Het directoraat Civieltechnische Werken (CTW) van OW moet een bedrag van ongeveer SRD 135 miljoen aan 99 ondernemers betalen. Slechts degenen die de steekpenningen hebben betaald, zijn volgens Gajadien betaald. De VHP’er zegt over nog meer stukken te beschikken van andere ministeries, waar zaken in bepaalde gevallen nog erger zijn. Wat hem het meest hindert, is dat er zeker driemaal meer van deze stukken in lades en kasten van bewindslieden worden achtergehouden. Volgens Gajadien wordt het tijd dat de samenleving met haar eigen ogen zaken beoordeelt. De stukken van CTW zijn volgens hem een voorproefje van het wanbeleid. Er zijn ondernemers die langer dan twee jaar op hun gelden wachten.

De ondernemers wachten nog steeds op uitbetaling van reçu’s uit de dienstjaren 2013, 2014 en 2015.

\

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /DBS / Fos Network 28-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics