Nickerie.Net, zondag 29 maart 2015


VHP Navratri boodschap

Het is alom bekend dat Hindoes tijdens Navratri, negen dagen en nachten wereldwijd alle aandacht besteden aan Durga Mata of Parvati, de moeder van het Universum en de Oerbron van de energie die de natuur zelf is. Zij geeft de mensheid liefde en bescherming. Het Hindoeïsme heeft een rijkdom aan gevarieerde hoogtijdagen. De hoogtijdagen zijn bijzondere dagen waarop we stilstaan bij de waarden die het Hindoeïsme ons leert om ons te kunnen ontwikkelen naar een zuiver levenspatroon. Gedurende deze periode moeten de Hindoes zich onthouden van het nuttigen van vis en vlees.

Daarnaast staan we stil bij andere vormen van harmonie met de schepping waarin we leven. Op deze manier helpen hoogtijdagen ons door te groeien naar een reguliere leefwijze waarin we zo zuiver, bewust en harmonieus mogelijk leven. Dat is immers het pad dat ons met onszelf verbindt en met de Hogere macht waar wij allen onderdeel van zijn.

De festiviteiten richten zich voornamelijk op de verering van de godin Durga (ongenaakbare), één van de negen namen of verschijningsvormen van Parvati, het vrouwelijke aspect dan wel de echtgenote van de god Shiva. Het is een beleving van de verering van de oerkracht, van de goddelijke steun die het gezin nodig heeft om in gezondheid en voorspoed te leven.

Navaratri betekent letterlijk, 9 nachten. Elke nacht eert een andere kant van de universele moeder. Op een van deze 9 dagen houdt de vrome Hindoe veelal in huiselijke kring een offerdienst, waarbij de negen verschijningsvormen van de vrouw van Shiva, worden vereerd.

Durga is de mysterieuze combinatie van onwetendheid en kennis, verstrikking en verlossing, vernietiging en schepping. Ze vernietigt onze onwetendheid zodat wijsheid en spiritualiteit in ons kunnen ontwaken. Ze vernietigt dus duisternis om licht te creëren.

Door haar te vereren worden onze slechte eigenschappen weggenomen en kunnen we onze zintuigen overstijgen door als het ware zaadjes te planten voor vruchtdragende activiteiten. Het is ook de kracht van vernieuwing en de kracht van schepping. De kracht die in alle schepselen voorkomt, maar zich vooral manifesteert in de vrouwelijke aspect van de creatie. Daarom staat de vrouw centraal tijdens Navratri.

De voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) Chan Santokhi, heeft samen met overige bestuursleden en partijgenoten gedurende deze periode in verschillende Mandir’s samen met de devoten gebeden voor wijsheid, kracht, geluk en gezondheid. Moge het gebed en de zegeningen van de Navratri u verheffen tot een beter en gelukkig mens. De VHP wenst alle mensen veel spirituele kracht, zegen, gezondheid, reinheid en bescherming van de Almachtige toe.  

Jai Mata Di.

VHP

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden 28-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics