Nickerie.Net, maandag 30 maart 2015


Partijgenoten, VHP-ers

Gisteren hebben wij samen met onze Hindoe broeders en zusters Navratri afgesloten. Zoals u weet, is Navratri een belangrijke tijd van zuivering, bezinning en spirituele reiniging. Net als de lenteperiode waarin het plaatsvindt, is het een tijd van Hervorming. Een tijd voor vernieuwing. En deze lente gaan wij zorgen voor die hervorming en die vernieuwing, zoals de VHP dat ook voor staat. Maar zoals pater Choennie zojuist zei is het vandaag ook Palmzondag, de dag waarop de Here Jezus met een palm in de hand, als symbool van vrede en overwinning, gezeten op een veulen zijn intreden deed in Jeruzalem en dus zeker ook een moment om bij stil te staan.

VHP voorzitter Chandrikapersad Santokhi

VHP voorzitter Chandrikapersad Santokhi (Photography: Akhiel Mahabier)

We maken een nieuwe start voor de VHP, en voor Suriname. Ik voel me er helemaal klaar voor en ik hoop u ook! Want, we staan aan de vooravond van misschien wel de belangrijkste verkiezingen waaraan onze partij zal meedoen sinds haar oprichting 66 jaar geleden.

De VHP heeft sinds haar oprichting een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons land. We hebben gezorgd voor eenheid, voor verbroedering en voor vrede. Het is deze partij die door middel van de verbroederingspolitiek van wijlen Sabhapatie(voorzitter)Lachmon meerdere malen de eenheid in dit land heeft weten te bewaren. Denk maar aan de moeilijke tijden voor en na de onafhankelijkheid. Waarbij het deze partij is geweest, die ‘s landsbelang altijd voorop heeft gesteld om de goede orde en vrede te bewaren.

Ook de periode na het militaire regime, waar het wederom deze partij is geweest, die het voortouw heeft genomen om de terugkeer naar democratie en rechtsstaat in goede banen te leiden. We zijn altijd een partij geweest van eenheid, verbroedering en vrede. Van Shanti. Dit moeten we nooit en te nimmer vergeten. Wij moeten dit intern altijd blijven naleven en naar buiten toe blijven uitstralen. We zijn de partij van democratie. De partij van een goede democratie en rechtstaat, we zijn een voorbeeld-partij in dit land. Dit brengt enorme grote verantwoordelijkheden met zich mee. Wij accepteren geen dictatuur. Niet in Suriname en helemaal niet in onze partij. Wij bestrijden de dictatuur. Dat houdt in dat niemand’s voordracht binnen onze partij goedgekeurd of bepaald wordt door 1 persoon. De voordracht van een persoon, tot het de keuze als kandidaat, is een lang proces. Het wordt niet binnen 1 of 2 dagen genomen. Op basis van hoor en wederhoor vinden er gesprekken plaats tussen de kandidaat en verschillende commissies.

De commissies hebben de kandidaten gekeurd op basis van hun kwaliteiten. Deze commissies hebben op hun beurt weer verslag gedaan aan de voorzitter en het bestuur, die op basis van de aanbeveling van de commissies uiteindelijk hebben gestemd en op democratische wijze een keuze hebben gemaakt voor de tot stand gekomen kandidatenlijst. Maar democratisch te werk gaan is niet altijd makkelijk. Het probleem dat de democratie met zich meebrengt is, dat de meerderheid beslist, met als gevolg dat er altijd een groep mensen zal zijn, alhoewel zij in de minderheid zijn, die ontevreden zal zijn met het genomen besluit. En deze ontevredenheid begrijp ik helemaal. Ik ben weliswaar de voorzitter van deze partij, maar ook ik heb mijn hoofd te buigen voor de keus van de meerderheid.

En vandaag kan ik u vertellen dat het wel eens vaker is voorgekomen, dat ik het ook niet eens ben geweest met bepaalde besluiten. Maar als ware democraat zal ik mij altijd neerleggen bij de wil van de meerderheid. Want uiteindelijk staat partijbelang toch altijd boven individuele emoties. Uiteindelijk gaat het om die eenheid die wij moeten waarborgen. Maar ik begrijp de mensen die boos worden. We hebben allemaal hard gewerkt, maanden, sommigen zelfs jaren en het is dan teleurstellend om te horen dat een kandidaat niet is geselecteerd.

Maar er is veel meer te doen dan alleen het parlementariërschap. U kunt uw bijdrage aan een sterker VHP en een sterker Suriname, op veel meer manieren tonen. Aan de mensen die zich overgeslagen voelen zeg ik heb geduld. Uw geduld zal beloond worden. Aan de mensen die boos zijn zeg ik geef ons tijd. Aan de mensen die teleurgesteld in ons zijn vraag ik om een kans. Geeft u ons de kans, die gouden kans om een sterke regering te vormen. Aan de mensen die zich teruggetrokken hebben, dank ik ook; u heeft een andere een kans gegeven; u heeft een offer gebracht; uw offer voor een hoger belang zal beloond worden. Laten wij aan onszelf maar vooral aan Suriname tonen hoe vooruitstrevend wij wel niet kunnen zijn! Hoe wij echt voor positieve hervorming gaan zorgen. Ik heb altijd gezegd: zelf sterk, samen sterker. Het is nu de tijd om, om onze kracht te tonen als één familie, als één partij. Laten wij als één sterke familie, onze eenheid in ons optreden, maar bovenal de eenheid in onze diversiteit tonen. Laten wij de basisprincipes van onze partij, de principes van eenheid, verbroedering en vrede als een grote familie daadwerkelijk tonen. Laten wij als één familie de strijd aangaan voor een betere toekomst. Want, het gaat een moeilijke strijd worden. Het gaat ons niet makkelijk worden gemaakt.

We gaan veel tegenwind krijgen, want wij vormen een grote bedreiging voor de zittende orde. Maar wanneer stijgt een vlieger op? Herinnert het u zich nog toen u zelf een vlieger maakte of er een cadeau kreeg? Juist, u weet het. Een vlieger stijgt bij tegenwind. En zo gaan wij ook stijgen! In de peilingen, in de publieke opinie en boven onszelf uit. Wij gaan als een grote VHP familie de strijd aan! Met onze gezamenlijke kracht mijn broeders en zusters, is de overwinning niet meer ver. Een vuist kan meer kracht uitoefenen dan een vlakke hand. Schaart u zich nu achter mij en laten wij met VHP die vuist maken!

Alleen dan gaan wij bereiken wat wij, hier vanavond, allemaal willen: een veilig Suriname, een sterk Suriname, maar bovenal een welvarend Suriname. Een Suriname waar iedereen gelijke kansen heeft, een Suriname waar elke Surinamer goed onderwijs kan genieten, een Suriname waar elke Surinamer een gouden toekomst kan hebben. Dat is de droom die ik heb voor dit land, voor ons land. U heeft die droom ook, daarom bent u hier. Ik heb die droom in uw ogen gezien, daarom ben ik hier. De VHP is de partij die ons daarin verbindt en die onze gemeenschappelijke droom gaat verwezenlijken.

Niet VHP Paramaribo, niet VHP Wanica of Nickerie, of Saramacca of Commewijne, maar iedereen binnen de VHP familie, en daar buiten hebben we nodig om deze droom te realiseren. Jullie zijn de mensen die straks het veld in zullen moeten gaan om onze mede landgenoten ervan te overtuigen dat die droom, van een Suriname die al haar potentie benut, die ernaar streeft de best mogelijke versie van zichzelf kan zijn, werkelijkheid kan worden. Gaat u als ambassadeurs van deze partij de straat op, de buurten in en overtuig de mensen.

Wij gaan ze de mogelijkheden bieden, die nodig zijn om dat mooie paradijs te maken dat Suriname eigenlijk behoort te zijn. Nog minder dan 2 maanden, en we gaan van Suriname een paradijs maken; Gaan wij dat doen??? Beloven wij dat aan het volk van Suriname? Beloven wij dat aan onze kinderen en kindskinderen?? Laat mij u horen??? Gaan we ervoor???

Suriname Zindabaad!! VHP Zindabaad!!

 


VHP houdt partijraadsvergadering

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) heeft op zondag 29 maar 2015 een landelijke bijeenkomst van de partijraad gehouden. Het hoofdbestuur heeft deze vergadering met inachtneming van alle partijregels voorbereid en bijeengeroepen.

De partijraadsvergadering had een besloten karakter, het was slechts toegankelijk voor partijraadsleden (dagelijkse besturen van de kernen). Voor deze vergadering is quorum verleend waardoor de vergadering kon beginnen.

Op deze vergadering is door de partijraad decharge verleend aan de penningmeester van het hoofdbestuur voor het gevoerde financieel beleid over het boekjaar 2014. Ook had de partijraad tot taak, het kiezen van personen voor deelname aan de verkiezingen voor volksvertegenwoordigende lichamen.

Er was slechts 1 kandidatenlijst op het niveau van DNA-kandiaat;- DR-Kandidaat en RR kandidaat. Dus de kandidaten voor volksvertegenwoordigde lichamen zijn bij acclamatie gekozen. De partijraad heeft voordrachten van de kandidaten op alle nieveau’s goedgekeurd en bekrachtigd. Het hoofdbestuur is verder gemandateerd om bij eventuele opengevallen vacature in te vullen.

Op landelijk niveau gaat het in totaal om: 51 DNA + 89 DR + 764 RR= 904 zetels, deze zijn verdeeld over de tien kiesdistricten. Per kandidatenlijst kunnen ten hoogste tien kandidaten- plaatsvervangers (zgn. schaduw kandidaten) worden opgebracht. Er zijn 10 DNA lijsten; 10 DR lijsten en 62 RR lijsten. ( DNA 100 + DR 100 + RR 620) in totaal: 820 schaduw kandidaten.

Na onderhandelingen met de overige V-7 partijen heeft de VHP de volgende posities verkregen op:

1- DNA niveau landelijk : 13 posities en schaduw 24 posities;

2- DR niveau landelijk : 28 posities en schaduw 16 posities

3- RR niveau landelijk : 194 posities en schaduw 76 posities.

De partijraadsvergadering had een heel goed verloop. VHP voorzitter Chan Santokhi bedankte eenieder voor het welslagen van deze partijraadsvergadering.

VHP mediacommissie

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS 28-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics