Nickerie.Net, maandag 30 maart 2015


Borströntgenfoto maken, kan schadelijk zijn

In het onlangs verschenen artikel ‘Borstonderzoek ook in Streekziekenhuis Nickerie mogelijk’, wordt beweerd dat vrouwen boven dertig jaar, tenminste één keer per jaar een borstonderzoek moeten doen. Deze medische informatie is vals! Voor alle laboratorium en beeldvormend medisch onderzoek geldt dat er een goede reden voor moet zijn, een juiste indicatie, om zo’n onderzoek uit te voeren. Dit is dus ook van toepassing op röntgenonderzoek van borsten.

In Suriname bestaat er geen goede reden mammografie toe te passen bij vrouwen jonger dan 50 jaar als die geen zichtbare of voelbare afwijkingen aan de borsten hebben. Erfelijke vormen van borstkanker blijven hier buiten beschouwing.

In de Europese Unie geldt de richtlijn dat alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar, eenmaal in de twee jaar, uitgenodigd moeten worden voor screening op borstkanker met mammografie. Nederland past deze richtlijn toe, maar koos voor een leeftijdsbovengrens van 75 jaar.

Vroegtijdige opsporing van borstkanker met bevolkingsonderzoek leidt tot minder sterfte aan borstkanker.

Toch zijn er ook nadelen verbonden aan screeningonderzoek naar borstkanker. Een afwijkend röntgenonderzoek van de borst blijkt, na verder onderzoek, vaak niet op borstkanker te berusten. In Nederland blijkt van elke 10 vrouwen met vermoedelijk borstkanker op het mammogram, 7 vrouwen (70%) geen borstkanker te hebben. Deze vrouwen leven na zo’n foutpositief resultaat in enorme angst, zolang het verdere onderzoek duurt.

Tevens blijkt, in 3 van de 10 gevallen van borstkanker, deze voor te komen ondanks regelmatige screening. Deze vrouwen worden dus ten onrechte gerustgesteld, als zij een normaal mammogram hebben. De ondergrens van 50 jaar om met borstkankerscreening te beginnen is in Europa weloverwogen gekozen. Immers jongere vrouwen vertonen frequent afwijkingen bij mammografie, hetgeen leidt tot meer onderzoek en behandeling van borstkanker, een ziekte waarvan achteraf blijkt dat zij die niet hebben.

Dus, hoe meer vrouwen die jonger zijn dan 50 jaar röntgenonderzoek van de borsten ondergaan, hoe meer nadelen en gezondheidsschade dit oplevert. Er bestaat ook onvoldoende wetenschappelijk bewijs om meer dan eenmaal per 2 jaar, (bevolkings)screening met mammografie te rechtvaardigen.

Als u meer evidence based informatie over dit onderwerp wilt, google naar ‘rivm borstkanker’.

Frank Bueno de Mesquita

Stg. t.b.v. Evidence Based Geneeskunde in Suriname

(Stg. EBGiS) ebmasu@google.com

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS 30-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics