Nickerie.Net, woensdag 01 april 2015


Gronduitgifte Waterkant krijgt staartje: Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname legt functie neer

“Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname(SGES) heeft zich als onafhankelijke instantie altijd kritisch opgesteld tegen negatieve ontwikkelingen in onze oude binnenstad ongeacht welke regering aan de macht was. Als aan die onafhankelijkheid wordt getornd en verlangd wordt dat zaken zich anders hebben voorgedaan, dan is dat het moment om de functie van beheerder van de UNESCO Werelderfgoedsite ter beschikking te stellen.

Wij zijn dan ook ingaande vandaag geen beheerder meer van de UNESCO Werelderfgoedsite en niet langer verantwoordelijk voor de naleving van en toezicht op de uitvoering van de UNESCO Werelderfgoed Conventie in Paramaribo, als ook voor de uitvoering van het Noodplan ter behoud en bescherming van onze historische binnenstad. De tijd zal het leren of de gronduitgifte aan de Waterkant aan NV Cactus een juiste en correcte beslissing is geweest”, schrijft de SGES.

SGES geeft de volgende uiteenzetting:

“Te midden van de hele heisa rondom de gronduitgifte van de Waterkant aan NV Cactus wordt ‘Monumentenzorg’ herhaaldelijk genoemd. Dan zou monumentenzorg wel bezwaren hebben tegen de gronduitgifte dan wel weer niet.

Voor de duidelijkheid: de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) heeft als monumentenorganisatie wel degelijk bezwaren tegen de gronduitgifte, aangezien zij als beheerder van de UNESCO Werelderfgoedsite nimmer vooraf gekend is bij de gronduitgifte uit 2012.

Er is dan ook nimmer een schriftelijk advies van ‘geen bezwaar’ gegeven. Deze gronduitgifte vormt een bedreiging voor de werelderfgoedsite, omdat bij de uitvoering van de plannen van NV Cactus (bouw van het winkelcentrum, hotel en garage) er noch door de Bouwcommissie van Openbare Werken (die gaat over nieuwbouw binnen de werelderfgoedsite) noch door SGES als beheerder van de werelderfgoedsite enige grip op deze ontwikkeling zal zijn, omdat op dit moment de oeverlijn langs de Waterkant de grens vormt van de UNESCO Werelderfgoedsite.

De bouw van het winkelcentrum, hotel en garage zal plaatsvinden in de rivier c.q. op water. Om toch invloed te hebben op een mogelijke bouw/ontwerp is enkele maanden geleden in samenwerking met de Commissie Monumentenzorg een voorstel gedaan (als uitvloeisel van het Noodplan ter behoud en bescherming van de historische binnenstad) om de grens van de Werelderfgoedsite te verleggen met 50m in de rivier. Tot op heden is dit voorstel niet bekrachtigd.

Wat verder speelt is, dat tijdens een bespreking met de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling die o.m. bedoeld was om na te gaan of de gronduitgifte eventueel herzien kon worden, de minister opmerkte dat de gronduitgifte aan NV Cactus nu eenmaal daar is en de vraag door hem werd opgeworpen of NV Cactus zou kunnen bouwen, waarop toen werd aangegeven “mits aan de UNESCO-regels wordt voldaan”.

De minister heeft dit antwoord opgevat als zijnde een ‘geen bezwaar’ van SGES tegen de gronduitgifte, terwijl de bezwaren er wel degelijk zijn”, besluit SGES.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / GFC 01-04-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics