Nickerie.Net, donderdag 09 april 2015


Onderwijs dringend toe aan beleidsinterventies

Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) is onderdeel van een log overheidsapparaat, kampt met te weinig leraren, onvoldoende up-to-date geschoolde professionals, verouderde studieboeken, grote aantallen zittenblijvers en vroegtijdige schoolverlaters alsook onderwijsachterstand in het binnenland. Daarenboven is het Surinaams onderwijs allocatief gericht en teveel gefocust op administratieve en logistieke zaken, concludeerde prof. dr. Henry Ori vandaag in het IGSR-gebouw tijdens een mini-seminar en boekpresentatie ‘Samen Duurzaam Onderwijs realiseren’.

Onderwijs dringend toe aan beleidsinterventies“Je kan een minister niet belasten met twee slecht trekkende toiletten in Coronie”, meende co-auteur Ori, die onder meer aan de kaak stelde dat de onderwijsminister zich vaak meer bezig houdt met brandjes blussen. Toch zijn er oplossingen voor de talrijke problemen in het onderwijs, zo kan het Minov via effectieve beleidsinterventies en slimme maatregelen het onderwijs verbeteren en het daardoor zo efficiënt en duurzaam mogelijk organiseren. Deze nodige maatregelen die een regulerend of sturend effect beogen, zijn door de onderwijsdeskundigen Ori, dr. Loek Schoenmakers en prof. dr. Vanwing samengevat in het boek dat met medewerking van de Vlaamse Interuniversitaire Raad en de opleiding Master in Education and Research in Sustainable Development (MERSD), tot stand is gekomen.

Gepleit wordt voor beleidsinterventies voor onder meer professionalisering van leerkrachten, het realiseren van levenslang leren en de internationalisering en innovatie van ons onderwijs. In de publicatie wordt duidelijk gemaakt, hoe het Surinaamse onderwijs de uitdaging op zich kan nemen om duurzaam en kwalitatief onderwijs te realiseren voor de komende decennia.

Aan de hand van genuanceerde en geslaagde voorstellen brengen de auteurs een model naar voren dat het onderwijs over de hele lijn verbetert. Daarbij gaan ze in op het belang van samenwerking en dialoog, participatie van allen in het onderwijs en een verbetering van de ondersteuning en het beleid rond gelijke kansen. Ook meer algemene maatschappelijke problemen, zoals de leeftijd bepalingen rond leerplicht komen aan bod. De centrale vraag in het boek is: Hoe kan de kwaliteit van het Surinaamse onderwijs worden verbeterd? Het boek is voorts in drie delen opgedeeld, namelijk Deel A Bouwstenen voor duurzaam onderwijs, Deel B Beleidsinterventies voor onderwijs en Deel C Toekomstig onderwijsbeleid in Suriname.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /De West 09-04-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics