Nickerie.Net, donderdag 09 april 2015


Vice-president Ameerali schaamt zich diep om wanbetalingen van NDP-regering

Vicepresident en gewezen voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), Robert Ameerali, heeft gisteren tijdens een exclusieve ondernemersavond in de KKF-beurshal, aangegeven dat hij zich diep schaamt voor het feit dat ondernemers al geruime tijd niet zijn uitbetaald voor geleverde diensten en goederen. De bewindsman had in het kader van de afsluiting van deze regeerperiode een ontmoeting met het Surinaams bedrijfsleven, en wisselde van gedachten omtrent het gevoerd beleid en het effect daarvan op haar bedrijfsvoering. Hij ging onder meer in op de government take, bustarieven, perikelen bij Stichting Toerisme Suriname (STS), de zorgwetten, accijnzen, E-government, energievoorziening en industrieparken.

Vice-president Ameerali schaamt zich diep om wanbetalingen van NDP-regeringVice-president Ameerali schaamt zich diep om wanbetalingen van NDP-regering

Een vertegenwoordiger van Combé Markt maakte de vicepresident duidelijk, dat zijn bedrijf hemel en aarde heeft bewogen om basisgoederen namens de Staat aan de man te brengen, echter zijn intussen grote schulden bij de overheid ontstaan voor geleverde goederen en diensten, en is met betrekking tot de bedrijfssituatie de cash flow helemaal nihil geworden. Ameerali ging hierop door het stof en stelde: “Ik schaam me diep voor het feit dat mensen hebben gewerkt en hebben geleverd en geen geld krijgen.” De vicepresident opperde, dat het de overheid wel gelukt was om tijdig Amerikaanse dollars beschikbaar te stellen voor de import van basisgoederen, echter is het niet gelukt om de groeiende betalingsachterstanden van leveranciers in te lopen. Hij beloofde alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de minister van Financiën een lijst wordt toegekomen van ondernemers die al geruime tijd in de wachtkamer zitten en dat zo spoedig mogelijk overgegaan wordt op uitbetaling.

Ameerali toonde zich tevens erkentelijk tegenover ondernemers die basisgoederen bieden tegen vooraf geprogrammeerde winstmarges. De vicepresident kondigde voorts aan, dat de overheid een pensioenregeling zal treffen voor dienstvrouwen, waarbij ze het eerste jaar vrijgesteld zullen worden van het storten van pensioengelden, daar de Staat dit op zich zal nemen. In de afrondende fase is voorts de implementatie van een industriepark. De structuur is uitgewerkt, maar het probleem is de locatie. Er waren geschikte plekken in beeld, maar de gronden waren doorverkocht en verkaveld. Van belang is in ieder geval, dat de grond niet op naam komt van iemand, maar ter beschikking komt van producenten en ondernemers die zich daar zullen vestigen.

Het idee van het opzetten van een industriepark speelt al geruime tijd, er zijn van overheidswege al drie missies uitgevoerd naar ons zuiderbuurland. Met betrekking tot de STS, deed Ameerali voorts de onthulling dat de regering SRD 7,5 miljoen via de begroting had vrijgemaakt. “I sabi san psa? STS bos!”, verklaarde de Ameerali, die er voor waarschuwde om plotseling teveel geld aan organisaties te geven. Hij acht het van belang liever structuren neer te zetten dan personen, zodat het werk voortgezet kan worden als mensen komen weg te vallen.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /De West 09-04-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics