Nickerie.Net, maandag 13 april 2015


Voorzitter Sallons van werknemersorganisatie bacovenbedrijf FAI:  uitspraak Dwarka slechts van toepassing voor Nickerie

De Werknemers Organisatie Food and Agriculture Industries (W.O.F.A.I.) staat er versteld van, dat het bestuur via de media t.w. Starnieuws , DWTonline.com en Dagblad Suriname op zaterdag 11 april 2015 moet vernemen, dat de heer Dayanand Dwarka aan journalisten heeft meegedeeld, dat het tekenen van een Collectief Arbeidsovereenkomst door de heer Dwarka en de directie zal gelden voor alle 2600 werknemers van de Food and Agriculture Industries NV.

De W.O.F.A.I. is helemaal nog niet klaar met de onderhandelen voor wat betreft de CAO 2014 – 2016. Het is namelijk zo dat de onderhandelingen waren komen vast te lopen bij enkele financiële artikelen en een afkoopregeling over het jaar 2014.

De Bond van Nickerie onder leiding van Dayanand Dwarka is in december 2014 overeengekomen met de directie voor een afkoop regeling van SRD 100, =  voor het jaar 2014, het geen inmiddels is uit betaald middels een waardebon van Combe markt.

De WOFAI onder leiding van de heer Michael Sallons heeft de afkoopregeling van Dayanand Dwarka toen terstond  afgewezen. Het kan nooit zo zijn, dat een Vakbondsleider overgaat tot het overeenkomen met een afkoopregeling van SRD 100, =  voor het heel jaar 2014.  Vandaar dat na het vast lopen van de gesprekken de WOFAI de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname heeft benaderd om te bemiddelen over een zes tal financiële punten en de hoogte van de afkoop regeling over 2014.

Vermeldenswaard is, dat de WOFAI onder leiding van Sallons en de directie in februari 2015  nog  geen overeenstemming bereikt hebben, heeft het bestuur van de WOFAI gemeend te moeten stappen naar de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname.

Er hebben al ettelijke ontmoetingen plaats gevonden tussen de Bemiddelingsraad, directie FAI NV en het bestuur van de WOFAI, waarbij de eerst volgende afspraak met de Bemiddelingsraad te samen met de directie op as. dinsdag 14 april om 19.00 uur zal plaats vinden. Hoe is het dan mogelijk, dat Dayanand Dwarka praat over 2600 arbeiders?

Het bestuur van WOFAI kan zich  niet voorstellen, dat Dayand Dwarka met journalisten praat over 2600 arbeiders. de FAI NV. Bestaat uit ± 2600 arbeider verdeeld over Jarikaba en Nickerie en als de directie een overeenkomst getekend heeft met Dayanand Dwarka, is dat voor Nickerie  en zal voor geen moment  gelden voor alle 2600 arbeiders werkzaam bij de FAI NV.,  maar voor ± 1200 arbeiders van  Nickerie.

De wijze van informatie doen toe komen aan journalisten, door Dayanand Dwarka is misleidend en kan opnieuw weer gaan zorgen voor onrust  bij de arbeiders te Jarikaba, het is nog vers in het geheugen, hoe deze zelfde groep mensen heeft gezorgd voor onrust het afgelopen jaar in september waarbij zij hebben kunnen bewerkstelligen dat het bedrijf te Jarikaba door misleidende berichten voor 75%  gesloten was, waardoor de productie totaal was komen lam te liggen.

Door dit soort misleidende berichten die tot werkneerlegging leiden te Jarikaba, komt ook het bestuur van de WOFAI in problemen bij de onderhandelingen, omdat de directie steeds weer verwijst naar de werk neerleggingen die hebben plaats gevonden en het bedrijf daardoor grote verliezen geleden heeft.

Van deze plaats uit wenst het bestuur van de WOFAI haar leden op te roepen geen aanstoot te nemen aan de misleidende berichten van de heer Dwarka en de onderhandelingen tussen de directie en het bestuur van de WOFAI rustig af te wachten, het bestuur doet er alles aan om het uiterste dat mogelijk is uit de kan te halen voor haar leden, zonder dat het bedrijf er onder zal leiden. Het streven van het bestuur is dat het bedrijf moet blijven bestaan v.w.b. de werkgelegenheid, maar het ziet er ook op toe, dat de arbeiders niet met een belachelijk afkoopregeling van SRD 100,= over een heel jaar worden afgekocht v.w.b. de CAO, het geen wel is goedgekeurd door de bond in Nickerie onderleiding van Dwarka.  

M. L. Sallons – voorzitter W.O.F.A.I. 


Dwarka: Bacovenbedrijf kent maar een arbeidsovereenkomst

12/04/2015  - Consuela Raalte

PARAMARIBO - Dayanand Dwarka, voorzitter van de Bacovenarbeidersbond Nickerie zegt niet namens de bacovenarbeiders van Jarikaba te hebben onderhandeld. Dwarka legt uit dat wat hij met de directie automatisch van toepassing is op de werknemers van beide bonden omdat het bedrijf een arbeidsovereenkomst hanteert die voor alle werknemers geldt.

Afgelopen vrijdag ondertekende Dayand Dwarka van de Bacovenarbeiders Bond Nickerie de nieuwe tweejarige CAO voor de arbeiders van het bacovenbedrijf  Food and Agriculture Industries (FAI). Naast hem de twee directeuren Pierre Marie Defo en helemaal rechts Philippe Dury. Afgelopen vrijdag ondertekende Dayand Dwarka van de Bacovenarbeiders Bond Nickerie de nieuwe tweejarige CAO voor de arbeiders van het bacovenbedrijf Food and Agriculture Industries (FAI). Naast hem de twee directeuren Pierre Marie Defo en helemaal rechts Philippe Dury. Foto: Jason Leysner

In een zaterdag verspreid persbericht zegt Michael Sallons, voorzitter van de Werknemers Organisatie Food and Agriculture Industries (W.O.F.A.I.) er versteld van te staan dat Dwarka vrijdag tegen journalisten heeft gezegd dat de nieuwe cao die hij heeft getekend met de directie van het bacovenbedrijf, ook geldt voor de arbeiders van Jarikaba.

Sallons zegt in zijn persbericht dat de onderhandelingen voor Jarikaba nog niet zijn afgerond, maar zijn vastgelopen bij enkele financiële artikelen en een afkoopregeling over het jaar 2014. De zaak ligt nu bij de bemiddelingsraad. Hij roept zijn leden op geen aanstoot te nemen aan de misleidende berichten van Dwarka en de onderhandelingen tussen de directie en het bestuur van de W.O.F.A.I. rustig af te wachten.

Volgens Dwarka is er geen misverstand. "De nieuwe cao is 1 januari 2015 ingegaan, de loonsverhogingen die zijn doorgevoerd, hebben de arbeiders van Jarikaba ook gehad. Van alle positieve verworvenheden die we hebben bereikt zullen zij ook profiteren. Het is een bedrijf met twee plantages en twee autonome bonden", legt Dwarka uit. Hij zegt dat als Sallons met de bond van Jarikaba meer uit de onderhandelingen met de directie weet te halen, dat ook zal gelden voor de arbeiders van Nickerie. Hij noemt dit de positieve kant van het hebben van twee bonden binnen het bedrijf.

Dwarka zegt tot het uiterste te zijn gegaan voor de arbeiders. Er moet volgens hem ook rekening worden gehouden dat het bedrijf veel verlies heeft geleden. "Je kan ook niet te veel eisen van het bedrijf, dan is de sluitingstijd van het bedrijf dichterbij", aldus Dwarka.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /dWT 13-04-2015

Bijna twee miljoen USD meer voor bacovenarbeiders

11/04/2015

Description: Dayand Dwarka van de Bacovenarbeiders Bond Nickerie ondertekent de nieuwe tweejarige CAO voor de arbeiders van het bacovenbedrijf  Food and Agriculture Industries (FAI). Naast hem de twee directeuren Pierre Marie Defo en helemaal rechts Philippe Dury.

Dayand Dwarka van de Bacovenarbeiders Bond Nickerie ondertekent de nieuwe tweejarige CAO voor de arbeiders van het bacovenbedrijf Food and Agriculture Industries (FAI). Naast hem de twee directeuren Pierre Marie Defo en helemaal rechts Philippe Dury. Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO - Als gevolg van looncorrecties tussen de 6 en 25 procent geeft het Food and Agriculture Industries (FAI) (voorheen SBBS, red) jaarlijks 1.8 miljoen US Dollar meer uit aan haar arbeiders dan eerst. Dat zei Dayanand Dwarka, voorzitter van de Bacovenarbeiders Bond Nickerie (BABN), vrijdag in gesprek met journalisten.

De bond heeft vrijdag samen met de directie een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) ondertekend. Deze heeft een terugwerkende kracht tot  januari 2015. De overeenkomst heeft een duur van twee jaar, maar partijen zullen volgend jaar opnieuw aan tafel gaan voor salarisverhoging. "Gelet op de instabiele situatie in het land hebben wij als vakbond ervoor gepleit om een cao aan te gaan voor twee jaar", aldus de voorzitter. Hij zegt dat het bedrijf graag voor drie jaar wilde tekenen.

De nieuwe overeenkomst heeft betrekking op 2600 werknemers in dienst van het bedrijf in Jarikaba en Nickerie. Deze cao is volgens Dwarka bijzonder in de agrarische sector omdat nergens anders in het land vakantiedagen, vakantiegeld en bonus worden toegekend in deze sector. De mensen met lagere lonen komen in aanmerking voor hogere percentages correctie, terwijl dat bij de mensen met hogere lonen lager is. Het gemiddelde loon van de arbeiders is ongeveer 1600 SRD. Dwarka zegt dat met de overeenkomst de zekerheid van de arbeiders en de continuďteit van het bedrijf gegarandeerd zijn.

Volgens de voorzitter draait het bedrijf met een huidige exportwaarde van zestig miljoen Amerikaanse dollar niet met winst. Toch is Dwarka positief gestemd dat het bedrijf betere tijden tegemoet zal zien. De mogelijkheden zijn er gelet op de marketingstrategie en het productieproces met verbeterde technologie. Wat de schulden betreft die voor overname van Surland gemaakt zijn, zegt hij dat deze grotendeels zijn terugbetaald.


Vakbondsleider Dwarka ingenomen met cao bacovenbedrijf

11 Apr, 08:00

Description: 83bbc700be49728d0a366384e2f3ee95.jpg___dwarka_en_defo_schudden_hand.jpgDayanand Dwarka (links) schudt de hand van Pierre Marie Defo, mananging director. Directielid Phillipe Dury kijkt toe. (Foto: Raoul Lith)

De werknemers van het bacovenbedrijf Food and Agriculture Industries (FAI) hebben nu meer zekerheid op het werk. De Bacoven Arbeiders Bond Nickerie (BABN), onder leiding van Dayanand Dwarka, heeft een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) getekend met de directie van de FAI voor twee jaar. Dwarka zegt dat er na de herstart in 2002, en de privatisering in januari 2014, er nu voor het eerst een cao is getekend door de vakbond met het geprivatiseerde bacovenbedrijf.

Volgens Dwarka had de directie graag een drie jarige cao gesloten, zodat rustig gearbeid kan worden om het bedrijf op een hoger niveau te tillen. De vakbond heeft, gezien de economische situatie in Suriname, toch gepleit voor een tweejarige cao. Zowel de primaire als secundaire voorwaarden zijn verbeterd, zegt Dwarka. “De behoefte was enorm om zich meer te gaan richten op de verbetering van de lonen van de medewerkers.” We zijn afhankelijk van de wereldmarktprijzen, dus kunnen we de kosten niet verhalen door de prijs van het product te verhogen. Om de duurzaamheid van het product te garanderen, moeten we de productiekosten verlagen en de productiviteit verhogen. ”Anders ga je niet meer groeien”, legt Dwarka uit.

Op de eerste plaatst staat de continuďteit van het bedrijf en het voortbestaan van de werknemers centraal. “We zouden als vakbond niet blij zijn om allerlei verhogingen te realiseren die op termijn niet gerealiseerd kunnen worden of dat het bedrijf daarmee in problemen kan geraken. We zetten verantwoorde stappen voorwaarts”, stelt Dwarka. Hij benadrukt dat de arbeidsvoorwaarden in dit bedrijf toonaangevend zijn voor het land.

Uitdagingen
In Nickerie is er niet veel werkgelegenheid volgens Dwarka, in totaal zijn 1300 gezinnen afhankelijk van de arbeidsplaatsen die door de FAI worden geboden. Het proces was lang, 7 tot 8 maanden, en moeizaam, het heeft veel aandacht en inspanning van alle actoren in het bedrijf geëist. “Voor ons is nu een uitdaging om de meest lucratieve markten in Europa te penetreren.” De vakbond heeft geen stakingen geproclameerd om eisen gedaan te krijgen. De bacoven-industrie is de hoogste verdiener in de agrarische sector voor deviezen in Suriname, zegt Dwarka.

“We zijn erg blij dat we de sociale relatie tussen de werknemers en het bedrijf hebben gelegd. Gebaseerd hierop verwachten wij behalve rust ook meer motivatie te krijgen, zodat we kunnen werken aan de continuďteit van de bacove sector”, zegt managing director Pierre Defo. Op jaarbasis gaan de nieuwe voorwaarden ongeveer US$ 1.8 miljoen kosten voor voornamelijk lonen. Dwarka zegt dat het bedrijf uit ongeveer 2600 werknemers bestaat, verdeeld over Nickerie en Jarikaba.
De overeenkomst geldt voor alle medewerkers.
 

Raoul Lith


Bron/Copyright:

Nickerie.Net /dWT / W.O.F.A.I.  09-04-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics