Nickerie.Net, dinsdag 14 april 2015


Ingezonden door SVB voorzitter Krishnadath: Heeft Menzo selectief geheugen?

12/04/2015

In de afgelopen week heeft de Suirnaamse Voetbal Bond (SVB) onderhandelingen gevoerd met een Fortune 500 company over de bouw van een Nieuw Stadion. Laat me direct corrigeren een Nieuw Andre Kamperveen Stadion om niet beschuldigd te worden van het willen wegmaken van de goede man zijn naam en verdiensten. Zo werkt men eenmaal heb ik intussen geleerd. De besprekingen die vijfdagen in beslag namen lieten het mij niet toe om op de op mij gerichte aantijgingen van de heer Menzo en Schoonhoven in te gaan. Hier mijn reactie in deze kwestie.

Een goed verstaander zal zich in eerste instantie afvragen hoe Stanley Menzo in het kader van dit verhaal in beeld is gekomen. Wel nu dat is als volgt. Door de SVB is aan de KNVB gevraagd om een speciale cursus voor de Top Sektie Coaches te draaien. Een verzoek dat voortkwam uit de evaluatie die de SVB in september 2014 had met de Coaches. Door mij is aan de KNVB toen uitdrukkelijk gevraagd om dhr. Menzo als trainer op te nemen in de door de KNVB te verzorgen "Coach cursus (Refresher) Coaches Hoogste klassen".

De achterliggende reden waarom ik hierom gevraagd heb is omdat ik "face to face" enige zaken met dhr. Menzo wou bespreken. In het gesprek met Menzo kwam onder andere aan de orde: onze behoefte aan een bondscoach, de SVB te helpen om de verschillende neuzen met voetbalinitiatieven die er in Nederland zijn te bundelen, en in een richting doen kijken en in verband met ons project dubbele nationaliteit waarbij ik hem vroeg ik om te helpen bij een registratie van profvoetballers met een Surinaamse achtergrond. In al deze gevallen ben ik door hem verwezen naar de KNVB. Aanwezig bij dit gesprek dat midden oktober plaatsvond ten kantore van de SVB, waren het bestuurslid Bilkerdijk en de ex-SVB directeur van Sichem, welke laatste de essentie van dit gesprek vastlegde.Laat dhr Menzo dat maar eens ontkennen.

In Nederland heeft Steven Dijksteel van de Wooter Academie met permissie van Krishnadath (SVB) Menzo persoonlijk benaderd om onder andere als coach voor het Natio team te fungeren. Het gevraagde en de enzerzijds afwijzende reactie, waarbij Steven Dijksteel door Menzo met het verzoek naar de KNVB is verwezen is niet alleen mij bekend maar ook aan anderen betrokken bij het project.Laat dhr Menzo dat maar eens ontkennen.

Als laatste wil ik verwijzen naar een nieuwsbrief van dhr. Menzo waarmee hij in eind oktober of november uitkwam en ook in de plaatselijke kranten gepubliceerd is. Daarin verwijst hij naar een gesprek welke met mij (Krishnadath) in oktober moet hebben plaatsgevonden om vervolgens in de dezelfde alinea in zijn artikel met een hele bocht via een aanhaling van Ten Cate ons (de SVB) te verwijzen met onze verzoeken naar de Suriprofs en de structuren van de KNVB waarbinnen de Suriprofs functioneren.Laat dhr Menzo dat maar eens ontkennen.

Ik wil niet de woorden van Menzo gebruiken door hem voor leugenaar uit te maken, maar er is wel degelijk sprake van een Menzo die een selectief geheugen heeft als het op deze zaak aankomt.

Voor wat betreft de reactie van de door de SVB aangestelde event manager dhr. Schoonhoven en zijn verklaringen over een niet verantwoord bedrag van 30.000 Srd wil ik kort zijn. Kort na de wedstrijd heeft de SVB penningmeester in een genotuleerde bestuursvergadering de balans opgemaakt van de tot dan door de eventmanager verstrekte verantwoording en maakte de opmerking dat er nog op de kop af 29.770 Srd ( de beruchte 30.000) verantwoord moest worden. Er is maar een persoon aan wie wij als SVB om die verantwoording gevraagd hebben en dat is de eventmanager en niemad anders, dit ongeacht of hij het werk tegen betaling of "onbetaald" deed.

In diverse sessies met onder andere de penningmeester heeft de eventmanager Schoonhoven op misschien een 2.000 Srd na het volledige bedrag verantwoord. Wij als bestuur hebben daarmee genoegen genomen. (Sommigen hadden gratis kaarten gekregen, anderen hadden uiteindelijk niet betaald voor hun kaartje,etc.) Deze uitleg over hoe het gerucht over een verdwenen 30.000 Srd vermoedelijk is ontstaan, is ook in min of meer dezelfde bewoordingen aan de bewuste ALV uitgelegd.

De penningmeester heeft dhr. Schoonhoven overigens uitgenodigd om naar het bandje van die vergaderig te komen luisteren waarin Krishnadath aan de ALV uitleg geef over de vermoedelijke herkomst van de aantijging en insinuatie, die gretig overgenomen zijn door QN sport en het sportprogramma van dhr. D. Romeo. Dhr Schoonhoven heeft na het bandje beluisterd te hebben aan mijn penningmeester aangegeven dat hij naar dhr. D. Romeo zou gaan en vragen om te mogen corrigereen. Mijn reactie was dat zie ik niet gebeuren of hij (de eventmanager) het nou daadwerkelijk durft of niet. In de SVB hebben leden overigens het instrument van een verificatiecommissie en een accountant die beide aangewezen zijn door de ledenvergadering omvermeende malversaties na te trekken. Op dit stuk is de SVB echt geen bacovenwinkel.

Tenslotte wil ik wijzen op de gebrekkige journalistieke ethiek die door diverse journalisten geŽtaleerd is. Een norm waarbij hoor en wederhoor een normaal gebeuren is, maar in deze kwestie geheel overboord is gegooid, of dat sound bits die goed uitkomen voor het doel van de betreffende journalist ten gehore worden gegeven. Ik ben in ieder geval blij dat ten minste een journalist die ik naar aanleiding van zijn schrijven aanraadde om goed te luisteren naar zijn eigen bandje over wat ik gezegd heb op de ALV de volgdende dag drie van zijn uitgebrachte artikelen corrigeerde. Het zij zo, we moeten er mee leren te leven dat niet een ieder hiertoe bereid is.

J. Krishnadath, voorzitter SVB

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /dWT 12-04-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics