Nickerie.Net, maandag 13 april 2015


DNL: NDP intimideert en chanteert kandidaten

De politieke partij De Nieuwe Leeuw (DNL) spreekt haar ernstige verontrusting uit tegen de rancuneuze en intimiderende chantagepraktijken van enkele partijbonzen uit voornamelijk de NDP hoek. Vrijwel direct nadat de namen van de kandidaten van Mega Front, waarvan zij deel uitmaakt, bekend waren werd zij geconfronteerd met angstige noodkreten van diverse van haar kandidaten die verklaarden te zijn bedreigd met overplaatsing en zelfs intrekking van bepaalde sociale voorzieningen.

 

Zo verklaarde volgens DNL een RR-kandidaat van Saramacca om 6 uur s morgens te zijn bezocht door een drietal NDP-bonzen in het district met de waarschuwing dat hem overplaatsing naar Jarikaba te wachten staat indien hij zijn kandidatuur niet opgeeft.

In Wanica werd volgens DNL een DNA-kandidaat medegedeeld dat hij binnen drie dagen naar Nickerie zou worden gemuteerd, terwijl een andere RR-kandidaat in Wanica werd medegedeeld dat zij de rolstoel van haar invalide partner zal moeten inleveren indien zij zich niet terugtrekt.

 

In een ander geval hield een grote ondernemer zijn clint voor dat hij een leveringsovereenkomst aan hem zal stopzetten, omdat hij niet eens is met zijn nieuwe politieke keuze.

DNL zegt zeer ontstemd te zijn over deze, op zijn zachtst uitgedrukt, misdadige praktijken van op hol geslagen partijaanhangers van haar politieke tegenstander. Zij hoopt daarom dat de partijleiding van de NDP onmiddelijk een halt zal toeroepen aan dit ongeoorloofde gedrag van haar leden, omdat dit regelrecht indruist tegen alle fatsoens- en ethische normen en meer nog een ernstige bedreiging en aanslag is op de democratie in het land welke uiteindelijk kan uitmonden in dictatuur en onderdrukking.

De partij heeft besloten ook het Onafhankelijk Kiesbureau in kennis te stellen van deze ontoelaatbare wijze van politiekvoering, meldt DNL.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Surianme Herald 13-04-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics