Nickerie.Net, zaterdag 18 april 2015


Varsha Ramratan: vrouwen leveren strijd om te overleven

Varsha Ramratan, schaduwkandidaat van Paramaribo, vindt dat de positie van vrouwen wereldwijd maar in het bijzonder in Suriname, er nog heel veel moet gebeuren. Dit zei ze op een massameeting van de VHP te Munderbuiten.

Ze vindt de economische situatie van ons land zorgwekkend. Elke dag moet de vrouw strijd leveren tegen de armoede, een strijd om te overleven. De stijgingen van de kosten van levensonderhoud nemen toe. Het wordt verder steeds moeilijker voor de doorsnee vrouw, moeder, werkende vrouwen en ook alleenstaande vrouwen, om rond te komen met hun salaris.

De toename van de prijzen van de basisvoorzieningen, samen met de stijgende kosten van nutsvoorzieningen leidt tot een toenemende armoede onder vele Surinamers en hun gezinnen. Wij voelen het allemaal in onze portemonnee. De uitdagingen om deze situaties te verbeteren zijn enorm groot. Maar zoals zij altijd zegt, we hebben genoeg potentie als vrouw. We moeten ons als Surinaamse vrouw blijven profileren en strijden voor hetgeen waarin wij geloven.

Tegenslagen moeten ons sterker maken en daarom moedigt ze alle vrouwen aan, de hoop niet op te geven, u moet geloof hebben in eigen kunnen. U bent niet zomaar iemand, u bent een machtige vrouw, u bezit kracht die onverslaanbaar is als u alleen maar gelooft in uzelf en deze positieve energie uitstraalt in het universum.

Volgens haar wordt er van overheidswege weinig gedaan. Er moeten dringende en passende maatregelen worden getroffen om de armoede te verminderen en zo de situatie van kansarme vrouwen te verbeteren. Het is weliswaar bekend dat armoede niet op zichzelf staat maar vaak gecreŽerd is door een combinatie van het ontbreken van belangrijke ondersteunende faciliteiten en optimale benutting van economische kansen.

We zullen daarom vooral moeten pleiten voor investeringen in gespecialiseerde programma's voor meisjes en vrouwen. Opleidingen en trainingen om ze in staat te stellen financieel onafhankelijk te worden en bij te dragen tot de ontwikkeling van zichzelf, hun gezinnen en ons land Suriname. Vrouwen verdienen bijzondere aandacht en moeten versterkt worden om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te kunnen bieden.

Het spreekt voor zich dat mannen en vrouwen in elk opzicht, samen en gelijkwaardig moeten optrekken voor een goede ontwikkeling van onze samenleving. Want in de grondwet van de republiek Suriname wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de capaciteiten van de man en vrouw. Waarom is het in de praktijk dan anders? We moeten in dienst van de samenleving staan en we geloven sterk in dat de V7 de beste regeercombinatie zal zijn. De regeercombinatie V7 staat voor Jong en Oud. V7- is uw sleutel tot Perspectief, Welvaart, Welzijn, Veiligheid, Stabiliteit en Ontwikkeling. Wij willen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien en gaan we voor verandering door onze partij ideologie uit te dragen en te blijven prediken, vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Stem bewust op 25 mei V7. VHP

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden 17-04-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics