Nickerie.Net, maandag 20 april 2015


Somohardjo: ‘NDP maakt misbruik van zwakke fysieke situatie Moestadja’

 

De voorzitter van de PL, Paul Somohardjo, verklaart tegenover Dagblad Suriname nog geen formeel bericht ontvangen te hebben van zijn partijtopper Soewarto Moestadja dat hij uit de PL treedt. Geruchten hebben Somohardjo ook bereikt dat Moestadja voornemens zou zijn uit de PL te stappen. Wat Somohardjo wel weet, is dat Moestadja in een zwakke fysieke situatie verkeert. Twee dagen geleden beschikte Moestadja weer over wachters en chauffeurs. Ook wordt gezegd dat het huishuurgeld van Euro 1500 per maand bekostigd zal worden en dat aan Moestadja de directeursfunctie van het Staatsziekenfonds is beloofd. Volgens Somohardjo is het ook geen onbekend verschijnsel dat de NDP misbruik maakt van zwakke situaties van burgers uit de tegenpartijen. Als voorbeeld noemt Somohardjo de ex-parlementariër van Nieuw Suriname uit Nickerie, PremdewLachman. ‘Hij houdt zoveel van zijn vrouw dat hij de beste medische behandeling voor haar wil.’ De NDP heeft hem dat aangeboden, maar dan moet Lachman als tegenprestatie op nummer 5 van de NDP kandidatenlijst in Nickerie prijken.

 

Moestadja heeft de NDP altijd bestreden 
De privileges, waaronder het hebben van een dienstwagen, chauffeurs en wachters en dat huishuurgeld wordt betaald, zijn reeds geruime tijd komen te vervallen voor Moestadja. Toen hij minister af was in april van het afgelopen jaar, had hij deze faciliteiten nog gedurende een periode van zes maanden, maar daarna niet meer. Ook is het zo dat Moestadja niet lang terug een beroerte heeft gekregen. Al deze zaken in ogenschouw nemend, heeft Somohardjo persoonlijk helemaal geen problemen mee dat de NDP al deze faciliteiten aanbiedt aan Moestadja. ‘Ik heb begrip voor zijn fysieke situatie. Hij is niet meer 100%, hij heeft bijstand nodig.’ Maar als tegenprestatie hoopt Somohardjo niet dat Moesradja de PL aanvalt en zaken zal goedpraten ten voordele van de NDP. ‘Want Moestadja heeft de NDP altijd bestreden.’ Somohardjo legt uit dat de PL het zich helemaal niet kan permitteren om Moestadja 1 maal 24 uur van wachters of van chauffeurs te voorzien. ‘Wanneer hij naar verre plaatsen zoals Commewijne moet gaan, krijgt hij wel een chauffeur. Maar niet wanneer zijn vrouw naar de markt gaat, dan moet zij zelf rijden.’ Somohardjo begrijpt de situatie van Moestadja helemaal en ook de reden waarom hij zwicht voor de privileges die hem aangeboden worden. Zo stelt de PL-topper dat het gevaar er dik in zit dat Moestadja in privé sfeer vanwege zijn afhankelijkheid door zijn gezinsleden onder druk wordt gezet om de faciliteiten die de NDP hem aanbiedt, aan te nemen. ‘Huishuur zal dan betaald worden, hij krijgt wachters, chauffeurs, een dienstauto en hij wordt directeur.’

 

Op het politiek veld wordt gesuggereerd dat Moestadja ontevreden zou zijn, omdat hij niet als DNA-kandidaat op de lijst is geplaatst. Ontevredenheid hierover kan Somohardjo zich niet indenken. De DNA-kandidaat Mike Noersalim, heeft de politieke aanwijzingen en richtlijnen van Moestadja gekregen. ‘Vanwege de fysieke toestand van Moestadja zou hij niet in staat zijn om het parlementaire werk naar behoren te doen’, zegt Somohardjo. Parlementariër zijn wil niet alleen zeggen debatteren in het parlement, maar ook actief zijn op het politieke veld. Moestadja gaf zijn ondersteuning aan de PL middels adviezen. Indien Moestadja toch kiest voor de faciliteiten die de NDP hem aanbiedt, zal Somohardjo dit betreuren, maar anderzijds heeft hij ook begrip voor de situatie van Moestadja.

 

Partijtopper Raymond Sapoen geeft aan dat deze geruchten hem ook hebben bereikt. Formeel is hij hiervan niet op de hoogte gesteld, vandaar ook zijn conclusie dat dit maar een gerucht is. “Dat de partij hem aan de kant schuift, is te sterk. Dat denk ik niet. Ik heb wel de geruchten gehoord, maar heb Moestadja hierover nog niet gesproken. Ik wacht officiële mededelingen af. Als het die kant opgaat, denk ik dat ik wel op de hoogte wordt gesteld”, zegt Sapoen. “Moestadja en ik zijn in 2010 in het kader van de Javaanse eenwording samen tot de partij (Pl, red.) toegetreden. Wij hebben samen die missie voor de verbetering van de kwaliteit van de partij ingezet. Zo hebben wij in de behaalde winst van 2010 in zekere mate de toegevoegde waarde gehad. Natuurlijk zal de partij schade lijden als Moestadja de partij verlaat. Het is moeilijk in te schatten, maar een ieder die de partij verlaat, betekent zonder meer schade aan de partij”, legt Sapoen uit. De PL’er geeft aan dat hij gelooft dat het in ieder geval niet zo ver zal komen.

Moestadja was niet bereikbaar voor commentaar.

 

Asha Gajadien-Bhagwat

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /DBS 20-04-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics