Nickerie.Net, zondag 26 april 2015


De verkiezingen in 2015

Nu alle formaliteiten rond de komende verkiezingen afgewikkeld zijn, zullen op 25 mei 353.032 kiezers naar de stembus gaan. 41.744 zijn first-voters. In totaal zijn er landelijk 622 stembureaus, waarvan in Paramaribo alleen 250. Dit is het grootste kiesdistrict waar men zal strijden voor 17 DNA-zetels.

De 919 zetels die beschikbaar zijn, worden als volgt verdeeld:

51 DNA-zetels,

752 voor de RR (Ressortraadsleden) en

116 voor de DR (Districtsraadsleden). Aangezien de meeste leden en organen niet optimaal functioneren en te log blijken te zijn, dienen er strengere controle/toezicht en regels toegepast te worden; zo niet gesaneerd te worden !

Er participeren 25 politieke organisaties, waaronder: vier combinaties: V 7, AC (Alternatieve Combinatie ), Mega Front en de ANC (A Nyun Combinatie). Drie partijen, c.q. combinaties nemen deel in alle kiesdistricten: de NDP, V7 en de AC/ABOP.

Wat de kandidaatstelling betreft, zijn deze keer een aantal dynamische,- potentiële,- en progressieve personen zichtbaar. Opgemerkt kan worden, dat slechts enkele partijen de vrouwelijke kandidaten een redelijke kans hebben gegeven. De jongste kandidaat is 21 jaar oud, een vrouw, gekandideerd in het district Para (no.2 . V7/PL ) en de oudste is 71 jaar (op 3 mei 72); Paul Somohardjo in Paramaribo (no. 3. V7/PL), die nog helemaal niet aan overdracht denkt!

Om een presidentskandidaat voor te dragen, moet een partij/combinatie zeven DNA-zetels behalen. Met het oog op de komende tijd, waar er heftig campagne gevoerd zal worden, wordt dezerzijds geadviseerd om in een beschaafde gemeenschap een strijd te voeren, die gebaseerd zal zijn op idealen en op duidelijke visies en op realiseerbare programma’s.

De hedendaagse politici, ook de jongeren richten zich meer op het bespreken van collega-politici en wel op een negatieve manier. Dit siert een goede politicus, die tevens een opvoedende taak heeft en een voorbeeldfunctie heeft, helemaal niet!

De kiezer wil weten hoe men het land in ontwikkeling kan brengen en/of hun programma’s reëel en haalbaar zijn. De basisbehoeften die het volk nodig heeft, de nutsvoorzieningen, goede gezondheid, goed onderwijs enz.… moeten voor elke Surinaamse burger mogelijk zijn.

De toegenomen criminaliteit, alsook de armoede moeten drastisch worden aangepakt. Voor de kwetsbare groepen in de samenleving moeten betere omstandigheden worden gecreëerd. Na 25 mei 2015 moet eenieder gezamenlijk en in eensgezindheid verder in ons vredelievend land !

Roy Harpal

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ NSS 26-02-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics