Nickerie.Net, maandag 27 april 2015


Samenvatting verkiezingsprogramma V7

V7 heeft een 65 pagina's tellend verkiezingsprogramma opgesteld. Deze combinatie is ervan overtuigd de regering te zullen vormen na de verkiezingen van 25 mei. Coördinator van V7, Chan Santokhi kondigde bij de presentatie vrijdag aan dat er een crashprogramma zal worden uitgevoerd om de economie weer op rails te krijgen.

316738e7ed746aaac4facfb2f98e06f8.jpg___verkiezingprogr.jpgEen samenvatting van waar V7 zich voor committeert:

- De soevereiniteit van Suriname te beschermen en de rechtsstaat te herstellen, zodat burgers veilig en in vrijheid kunnen leven en zich weten te beschermen.

- Voortdurend te werken aan versterking van de natie.

- Effectief inhoud te geven aan het recht van elke burger op goed openbaar bestuur.

- De arbeidende mens, bedrijven, maatschappelijke groepen, politieke partijen, religieuze organisaties, en alle burgers te beschouwen als waardevolle partners en hen te betrekken in het vormgeven en leiden van de verdere opbouw van het land.

- Gelijke kansen te creëren voor iedereen, op de gebieden van onder andere gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, arbeid en toegang tot grond en kapitaal ter stimulering van het ondernemerschap, en een goed leefklimaat.

- De achterstandspositie van vrouwen, jongeren en personen met een beperking structureel en duurzaam te verbeteren.

- Het sociaal stelsel te repareren, waardoor de sociaal zwakkeren een menswaardig bestaan kunnen leiden.

- Het binnenland te transformeren van verzorgingsgebied naar ontwikkelingsgebied en onder andere te werken aan het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk in samenwerking met de lokale bevolking.

-Corruptie in al haar verschijningsvormen te bestrijden.

- Duurzame ontwikkeling op gang te brengen gebaseerd op diversificatie van de productie.

- De achteruitgang een halt toe te roepen en terug te keren naar de weg van voorspoed en vooruitgang, hoop en vertrouwen, liefde en respect voor elkaar, integriteit en deskundigheid.

- Integer, rechtvaardig, transparant en behoorlijk bestuur aan de samenleving te garanderen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ NSS 26-02-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics