Nickerie.Net, maandag 27 april 2015


Mike Noersalim: ‘Moestadja en ik bestreden NDP altijd samen’

DNA-kandidaat nummer 14 in Paramaribo, Mike Noersalim, betreurt het recent besluit van ex-ondervoorzitter Soewarto Moestadja om de Pertjajah Luhur te verlaten en zich aan te sluiten bij de Nationale Democratische Partij (NDP). De 40-jarige Noersalim, in het dagelijks leven directeur van het ICT-bedrijf Hencom-Trai, zegt aan Dagblad Suriname dat hij vanaf zijn ontmoeting met Moestadja samen met hem de wantoestanden van de NDP heeft bestreden. ‘Het doet je wat dat een vriend je verlaat en in het kamp van de vijand gaat’, stelt de politicus. De PL’er, die Moestaja als een goeroe beschouwt, had altijd een bepaalde politieke toekomst samen met de nieuwbakken NDP’er gezien.

Tijdens de verkiezingen van 2010 was het volgens hem de partij die hem gevraagd had om als campagnesecretaris van Moestadja te dienen. Door het hard samenwerken, lukte het hem een goede band met de oud-minister van Binnenlandse Zaken op te bouwen. Moestadja was volgens hem altijd de persoon die totaal tegen het beleid van president Desi Bouterse was. De ondernemer geeft aan dat hij in eerste instantie zich al op had gemaakt om wederom de volle ondersteuning te geven aan zijn goeroe toen Moestadja op de lijst zou komen. Uiteindelijk werd hij door de partijleiding gekozen om op nummer 14 te staan. Volgens Noersalim lag bij hem altijd de veronderstelling dat ook hij de volle ondersteuning van al zijn goeroes zou krijgen, indien hij op de kandidatenlijst zou prijken. Jammergenoeg liep dat volgens hem anders uit.

http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/wp-content/uploads/2015/04/Mike-Noersalim.2.jpgMike Noersalim.2V7

Bijdrage bij Amnestiewet grootste fout PL

Noersalim betreurt het feit dat zijn partij in de afgelopen periode slecht in beeld is gekomen door haar bijdrage bij de aanname van de Amnestiewet. Volgens hem is het des mens om een fout te maken en is hij samen met zijn partijleden sterker geworden door de gemaakte fout. Volgens de V7-kandidaat heeft partijvoorzitter Paul Somohardjo reeds spijt betuigd voor de grootste gemaakte fout van de partij. De voorzitter is volgens hem groot genoeg geweest om de fout toe te geven. Één van de lessen die de PL volgens hem geleerd heeft, is dat zij nooit meer de fout zal maken om met de paarse partij te gaan werken. Hijzelf is trouwens altijd tegen de NDP geweest, omdat hij zelf alle wantoestanden tijdens de militaire coup heeft meegemaakt.

Van NPS-jongere naar PL-DNA-kandidaat

Noersalim is vanaf zijn 17de actief op het politieke veld. Als jonge Surinamer is hij zijn politieke carrière binnen de Nationale Partij Suriname (NPS) gestart, waar hij verschillende posities binnen de partij heeft bekleed. In 2006 besloot hij om zijn krachten aan de PL te geven. De bedoeling was volgens hem om na 2005 definitief een punt achter zijn politieke loopbaan te zetten en meer aandacht te vestigen op zijn bedrijf. Het is de PL die hem uiteindelijk toch heeft benaderd om zijn bijdrage aan de partij te leveren.

De V7

DNA-kandidaat heeft een aantal punten waar hij verbetering in zou willen brengen, indien hij bij de komende verkiezingen door het volk wordt gekozen.

  1. Eén van deze punten is het stimuleren van jong ondernemerschap. Volgens Noersalim maakt hij zich vooral hiervoor sterk, omdat hij zelf een succesvolle jonge ondernemer is en weet dat het toch mogelijk is voor jongeren om zich ook in deze sector te ontwikkelen. ‘Ik ben de mening toegedaan dat jonge Surinamers niet met hun diploma naar de overheid voor een werk moeten gaan rennen. Er zijn al teveel mensen daar en de productiviteit laat te wensen over’, stelt de politicus.
  2. Het tweede punt is het verhogen van het agrarisch potentieel van Suriname door werkgelegenheid te creëren voor pas afgestuurde mensen. Hiervoor moeten volgens hem agrarische bedrijven worden opgezet.
  3. Het derde punt is het gelukkig ouder worden van seniorenburgers. Noersalim wil hiervoor een park opzetten voor de ouderen waar zij kunnen verblijven en vrijelijk van de natuur kunnen genieten. Dit is met inbegrip van alle belangrijke faciliteiten.

Ook de volledige implementatie van ICT -onderwijs is volgens hem een must. ‘Oud of jong, met of zonder beperking. Een ieder moet kunnen genieten van ICT’, aldus de politicus.

FR

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ NSS 26-02-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics