Nickerie.Net, maandag 27 april 2015


Oppositiefracties willen openbare DNA-vergadering

Assembleeleden van diverse oppositionele fracties willen een openbare vergadering over de op handende zijnde overname van activiteiten van Alcoa/Suralco. Zij hebben vandaag Assembleevoorzitter Jennifer Simons schriftelijk gevraagd om een openbare vergadering uit te schrijven.

be09c0c4d2b4f654725311c1717a75a2.jpg___dna_gebouw_6.jpgDe brief aan Simons luidt als volgt: "Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, verzoeken u hierbij, krachtens artikel 29 van het Reglement van Orde, om zo spoedig mogelijk, een openbare vergadering uit te schrijven met als agendapunt: 'Het bespreken van de ingenomen standpunten van de regering met betrekking tot de winning en verwerking van bauxiet in Suriname, de voorwaarden waaronder deze activiteiten van Alcoa/Suralco zullen worden overgenomen en de wijze van continuering van deze bedrijfsactiviteiten na de overname.'

Het is van eminent belang De Nationale Assemblee en de samenleving tijdig en afdoende te informeren over het beleid dat de regering voert en de vervolgstappen met betrekking tot de inzet van de natuurlijke hulpbron bauxiet voor onze nationale ontwikkeling. Daarnaast over de onderhandelingen die zullen moeten leiden tot beëindiging c.q. wijziging van de bestaande Brokopondo-overeenkomst en de afspraken die de regering reeds gemaakt heeft welke gericht zijn op de overname van de bedrijfsactiviteiten c.q. eigendommen van de Alcoa/Suralco in Suriname.

De kans is reëel aanwezig dat Suralco ook hetzelfde lot van zal ondergaan, zoals Marienburg suikerindustrie, de Para Industries, Tropica fruitverwerkingsindustrie, Wageningen rijstverwerkingsindustrie en de Para cassaveverwerkingsindustrie, indien deze regering de overname en continuering van de winnings- en verwerkingsactiviteiten op de voor ons bekende- en voor de samenleving nadelige manier ter hand neemt.

Ondergetekenden achten zich verplicht om, met alle hun ter beschikking staande middelen te voorkomen dat de genoemde overname-afspraken en gerelateerde activiteiten eveneens komen te liggen in hetzelfde kader als die van de goudovereenkomsten, waarbij er sprake is geweest van ernstige bevoordeling van enkelingen ten opzichte van het gehele Surinaamse volk. Gelet op het bovenstaande wordt een openbare vergadering ter wille van het nationaal belang aangevraagd. Hierbij wordt mede in overweging genomen dat de President zelf heeft gevraagd om een nationale opstelling terzake. 

De brief is ondertekend door:

Radjkoemar Randjietsingh, ChanSantokhi, Winston Jessurun, Ruth Wijdenbosch, Paul Somohardjo, Asiskumar Gajadien, Arthur Tjin-A-Tsoi, Ganeshkumar Kandhai en Mahinder Rathipal.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ NSS 27-02-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics