Nickerie.Net, dinsdag 28 april 2015


Gregory Rusland: Afobakadam mag niet in particuliere handen komen

28/04/2015 - Ivan Cairo

PARAMARIBO - Wanneer Alcoa op 1 juli haar operaties in Suriname aan de overheid overdraagt, mag de waterkrachtcentrale daarna onder geen enkel beding overgaan in handen van “andere particulieren”. Dat vindt NPS-voorzitter Gregory Rusland. Dat de hydrodam momenteel in handen is van Alcoa, ook een particulier, is geen probleem, zegt hij omdat dit gestoeld is op de Brokopondo-overeenkomst van 1958. Daarin is vastgelegd dat de waterkrachtcentrale energie zal opwekken voor de bauxietsector en de energielevering aan de Staat. Ook is bepaald dat na 75 jaar de centrale in handen komt van Suriname.

Als het aan V7 ligt komt de Afobakadam niet in particuliere handen.Als het aan V7 ligt komt de Afobakadam niet in particuliere handen. Foto: sr.geoview.info

In gesprek met de Ware Tijd noemt Rusland energie een strategisch product waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Hij zegt dat als Alcoa opbreekt, de Staat het beheer over de dam moet krijgen en behouden. "Wij wensen niet dat deze aan particulieren wordt overgedragen." De Staat moet de samenleving behoeden voor "perikelen" die zich zouden kunnen voordoen wanneer zij niet het beheer voert over de stroomopwekking en distributie te Afobaka.

Bij de presentatie van haar verkiezingsprogramma vrijdag wezen de V7-leiders Rusland een Chandrikapersad Santokhi erop dat er een waas van geheimzinnigheid hangt over de besprekingen tussen de regering en Alcoa over het vertrek van de multinational.

In haar verkiezingsprogramma schrijft V7 dat ze bij haar aantreden als regering de bauxietsector zal evalueren "en onder de huidige omstandigheden het nationaal economisch rendement zal bepalen". Er zal naar gestreefd worden de bauxietindustrie en de daaraan verbonden arbeidsplaatsen te behouden. Ook een actievere bemoeienis van de overheid in deze sector door participatie in de bauxietwinning en verwerking, al dan niet in samenwerking met het Surinaams bedrijfsleven, behoort tot de actiepunten van V7.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ dWT 28-04-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics