Nickerie.Net, dinsdag 28 april 2015


Padie-export in verkiezingstijd

28/04/2015  - Theo Para

Wat de padie-exportshow had moeten worden, liep uit op een klucht. Het padietransport was, zonder openbare aanbesteding, gegund aan de broer van NDP-minister Lackin. Die minister was nauw betrokken bij de PetroCaribe-padiedeal. Het schip dat de eerste lading zou vervoeren kon dat niet. Het voldeed niet aan de minimumeisen. Over de verdeelsleutel en besteding van de inkomsten was verwarring. Na beschuldigingen van vriendjespolitiek stapte het bestuur van de Vereniging van Rijstexporteurs op. Caracas betaalt volgens LVV-minister Algoe een prijs 'ver boven de wereldmarktprijs'. Merkwaardig. Venezuela is bankroet. De schappen in de winkels zijn leeg.

Theo Para geeft ons iedere dag een syatu.

De regering-Maduro wijst met de beschuldigende vinger naar het buitenland. Volgens de internationale Corruption Perception Index is Venezuela één van de meest corrupte landen ter wereld. Het land kent geen trias politica meer en de mensenrechten worden er stelselmatig geschonden.

Venezuela illustreert dat ondanks rijke olievoorraden, corruptie zowel de integriteit van openbaar bestuur als de levensstandaard te gronde richt. Waarom een land in zo een financieel-economische nood meer voor onze padie wil betalen? Dat is het geheim van ideologische diplomatie. Bij de verkiezingscampagne van Maduro was presidentszoon en CTU-voorman Dino Bouterse op solidariteitsbezoek.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ dWT 28-04-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics