Nickerie.Net, dinsdag 28 april 2015


Randjietsingh: ‘President maakt misbruik van verkiezingsreces DNA’

Oppositie wil spoedvergadering voor kwestie Alcoa.1Oppositieparlementariërs hebben middels een brief een spoedvergadering aangevraagd over het besluit van de regering om de activiteiten van Alcoa/Suralco per 1 juli over te nemen. Nieuw Front-fractieleider Radjkoemar Randjietsingh zegt aan Dagblad Suriname dat de oppositie tot de conclusie is gekomen dat president Desi Bouterse misbruik maakt van het verkiezingsreces van De Nationale Assemblee (DNA) om op slinkse wijze de deal met multinational Alcoa aan te gaan.‘Op dit moment worden er grote besluiten boven het hoofd van het parlement genomen, terwijl dit het gehele volk van Suriname raakt. Wij vinden dat zulke dingen niet in een achterkamer kunnen gebeuren’, stelt de fractieleider. Volgens de parlementariër wordt er misbruik gemaakt van de mogelijkheid om zaken af te spreken die zij denken bindend te zijn voor Suriname, terwijl dat niet zo is. Afspraken die met Suralco tot nu toe zijn gemaakt, zijn volgens hem bij wet geregeld. ‘Het parlement heeft alleen de bevoegdheid om de huidige overeenkomst te veranderen, zodat nieuwe relaties kunnen ontstaan’, aldus Randjietsingh.

In de brief wordt aan parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gevraagd om krachtens artikel 29 van het Reglement van Orde zo spoedig mogelijk een openbare vergadering uit te schrijven met als agendapunt ‘het bespreken van de ingenomen standpunten van de regering met betrekking tot de winning en verwerking van bauxiet in Suriname, de voorwaarden waaronder deze activiteiten van Alcoa/Suralco zullen worden overgenomen en de wijze van continuering van deze bedrijfsactiviteiten na de overname’. Randjietsingh zegt dat de regering een vergissing maakt als zij denkt dat het huidig parlement haar zittingsperiode heeft doorlopen, omdat deze de bevoegdheden behoudt tot het aantreden van nieuwe parlementsleden. Volgens hem was reeds bij de aanvang van het verkiezingsreces een afspraak gemaakt dat het parlement wel bijeen zou komen indien acute zaken zich zouden voordoen. Gezien het feit dat de president nu probeert om bevoegdheden van het parlement naar zich toe te trekken, heeft de oppositie geen andere keus dan het recesperiode te onderbreken en het staatshoofd ter verantwoording in het parlement te roepen.‘Het staatshoofd praat over gemaakte afspraken. Wat zijn deze afspraken?’ Het feit dat de president in een vroeg stadium in het parlement had gezegd voor een nationale aanpak te gaan bij de oplossing van deze kwestie, zal volgens Randjietsingh nu moeten blijken.

Het is volgens de oppositie van eminent belang om het parlement en de samenleving tijdig en afdoende te informeren over het beleid dat de regering voert en de vervolgstappen met betrekking tot de inzet van de natuurlijke hulpbron bauxiet voor onze nationale ontwikkeling. Daarnaast is informatie vereist over de onderhandelingen die zullen moeten leiden tot beëindiging c.q. wijziging van de bestaande Brokopondo-overeenkomst en de afspraken die de regering reeds gemaakt heeft, welke gericht zijn op de overname van de bedrijfsactiviteiten c.q. eigendommen van de Alcoa/Suralco in Suriname. De kans is volgens de oppositie reëel aanwezig dat Suralco ook hetzelfde lot zal ondergaan, zoals de Mariënburg suikerindustrie, de Para Industries, fruitverwerkingsindustrie Tropica, de rijstverwerkingsindustrie te Wageningen en de cassaveverwerkingsindustrie te Para, indien deze regering de overname en continuering van de winnings- en verwerkingsactiviteiten op de bekende en voor de samenleving nadelige manier ter hand neemt. De brief is naast Randjietsingh ook getekend door de leden Chandrikapersad Santokhi, Winston Jessurun, Ruth Wijdenbosch, Paul Somohardjo, Asiskumar Gajadien, Arthur Tjin-A-Tsoi, Ganeshkoemar Kandhai en Mahinder Rathipal.

FR

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ DBS 28-04-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics