Nickerie.Net, woensdag 06 mei 2015


Santokhi: ‘VHP is voorstander van social dialogue’

 

Tijdens de V7-meeting in het gebouw van SPA, in verband met de Dag van de Arbeid, gaf Chandrikapersad Santokhi, voorzitter VHP, de aanwezigen aan dat de VHP voorstander is van een permanente, constructieve en breed gedragen dialoog tussen de overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven. ‘Deze social dialogue is belangrijk voor duurzame oplossingen in de huidige en te verwachten sociaal- economische ontwikkelingen’, benadrukte Santokhi. Volgens hem is het de primaire taak van de overheid om middels dialoog met sociale partners welvaart en welzijn voor het land en volk te brengen. Dit zal uiteindelijk resulteren in het oplossen van tal van problemen. Het gaat daarbij onder andere om het creëren van duurzame werkgelegenheid voor in het bijzonder de jongeren.

 

Santokhi VHP voorstander ‘Social Dialogue’.1Tijdens de meeting richtte Santokhi zich voornamelijk op de jongeren, ouderen en mensen met een beperking. De arbeidsmarkt voor jongeren ziet er volgens de coördinator van V7 niet rooskleurig uit. ‘De jeugdwerkloosheid neemt toe en er is geen uitkering verbonden aan die werkloosheid’, merkte hij kritisch op. Het percentage werklozen is al jaren tussen de 12 en 13%. De mondiale arbeidsorganisatie ILO pleit volgens de VHP-topman voor meer financiële middelen voor beroepsopleidingen van jongeren en om er zorg voor te dragen dat ze voldoende worden geaccommodeerd met beschikbare banen. De ILO-topman Guy Ryder waarschuwt daarnaast dat jeugdwerkloosheid leidt tot verspilling van jong talent en dat dit erg schadelijk is.

 

VHP maakt zich sterk voor inschakelingsuitkering

Volgens Santokhi moet alles op alles gezet worden om jongeren meer kans te geven op een job. Hij stelde dan ook voor om te werken aan een zogenoemde ‘inschakelingsuitkering’. Dit is de uitkering die schoolverlaters krijgen als ze na een jaar activering nog niet aan het werk zijn. ‘Toegegeven, je helpt jongeren niet aan een job door hen voor de rest van hun leven uitzicht te geven op alleen maar een uitkering. Maar om de jongeren koudweg aan hun lot over te laten, is ook niet verantwoord. Van zo een kil en asociaal beleid ben ik geen voorstander’, benadrukte Santokhi verder. Hij is voorstander van het feit dat de inschakelingsuitkering gekoppeld wordt aan keiharde randvoorwaarden. De randvoorwaarden zouden onder andere het alsnog behalen van een diploma, het volgen van een opleiding of het lopen van stage moeten inhouden.

 

Volgens de VHP-voorzitter gaat de keuze voor groei en jobs hand in hand met het klaarstomen van jongeren voor de arbeidsmarkt. Door de jongeren meer perspectieven te geven op het werk wordt hen ook meer kansen geboden om hun leven in eigen hand te nemen. ‘Dat is pas een sociaal akkoord’, benadrukte hij. Ook voor de mensen met een beperking wil de partij een gelijkwaardige behandeling op de arbeidsmarkt. Mensen met een beperking willen ook een waardig leven en niet afhankelijk zijn van de aalmoezen van anderen. Volgens Santokhi zullen de sociale voorzieningen zoals de AKB, AOV en Basiszorgverzekering niet teruggedraaid worden wanneer V7 aan de macht komt, zoals de tegenpartij beweert. ‘V7 gaat dit echt niet van u afpakken, wat u al heeft, zult u blijven behouden’, verzekerde Santokhi de aanwezigen. Integendeel zullen de diverse toelagen waardevast gemaakt worden.

Genaro Alpin

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ DBS 05-05-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics