Nickerie.Net, dinsdag 05 mei 2015


VHP wenst verklaring TCT en Luchtvaartdienst

De VHP verwacht een spoedverklaring van de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en de Luchtvaardienst over het terugroepen van een vlucht van Hi-Jet. De VHP had het bedrijf ingehuurd om slachtoffers van een aanrijding te vervoeren van het ziekenhuis van Nickerie naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De verklaring luidt als volgt:

"De VHP heeft met afschuw kennis genomen van het bericht in Starnieuws van maandag 4 Mei waarin Hi-Jet directeur Jerrel van Embricqs zeer vertoornd meldt dat zijn piloot die reeds was opgestegen om een medische noodvlucht uit te voeren, door de dienstdoende verkeersleider in de toren gesommeerd werd de vlucht af te breken en terstond terug te keren.

Het ging volgens het bericht om VHP'ers die op weg waren naar de V-7 massameeting in Nickerie maar ongelukkigerwijs betrokken raakten bij een zwaar verkeersongeval en voor dringende medische hulp met spoed naar het ziekenhuis in Nickerie werden gebracht. De behandelende medici onder wie de dienstdoende chirurg van het ziekenhuis achtten transport naar het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo echter noodzakelijk en gaven er ook hun toestemming voor.

De VHP vraagt zich af welke leidinggevende van de Luchtvaartdienst zon hoogst onverantwoordelijke opdracht heeft gegeven en of dit bevel eigendunkelijk of op bevel van superieuren is gedaan, te meer nu de directeur en de betreffende piloot van Hi Jet verklaren dat de vlucht veilig kon worden uitgevoerd en dat zulks in het verleden reeds ettelijke malen voor andere bekende landgenoten is verricht.

De VHP zal zich vooralsnog onthouden van commentaar en conclusies over dit afgrijselijk voorval maar vraagt alvast langs deze weg aan zowel de leiding van de Luchtvaartdienst als aan de eindverantwoordelijke autoriteit, n.l. de minister van TCT om een spoedverklaring en uitleg van deze uitermate schandelijke daad."

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ VHP 05-05-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics