Nickerie.Net, zondag 10 mei 2015


Toespraak Chan Santokhi, V7 massameeting Commewijne

8 mei 2015

Commewijne ready? Het is duidelijk, Commewijne is ready! Commewijne laat zien we zijn klaar voor regeringsverantwoordelijkheid.

Chan Santokhi

Deals en Duisternis

Een paar weken geleden was ik al hier in Commewijne en mijn toespraak heeft heel veel stof doen opwaaien, kan u zich dat nog herinneren? Nu zijn we zoveel weken verder... en wat zien we? Er worden nog steeds allerlei deals in duistere kamers gemaakt. Ze proberen nog de laatste miljoenen te stelen voor hun vertrek. Maar de kiezer gaat hier een eind aan maken. U gaat hier een eind aan maken. Wij gaan hier een eind aan maken. We gaan al die rommel opruimen. En neemt u een ding van me aan, de verantwoordelijken voor het leegplunderen en benadelen van ons land zullen zich moeten verantwoorden.

Op 25 mei brengen we weer recht en regels terug. Het kan en mag niet dat staatsgelden verdwijnen in de zakken van een klein groepje mensen in deze regering. Familieleden worden geaccommodeerd op hoge functies van staatsbedrijven. Kortgeleden is er nog een jongeman benoemd tot directeur van het nieuwe bedrijf dat zal gaan over de stroomleverantie van ons land. Een jongeman die schoonzoon is van een ex-minister. Over de kwaliteiten van deze directeur wil ik geen uitspraken doen, want ik ken de goede man niet. Maar waar ik mij wel aan stoor is de manier waarop deze zaken gaan.

 Is de schoonzoon van een ex-minister de enige die over de capaciteiten beschikt om zo een groot bedrijf te leiden? Waarom kon er geen normale sollicitatie procedure worden opgestart, zodat elke Surinamer die voldoet aan de functie-eisen kon meedingen naar de functie en we echt the right man on the right place konden krijgen. Maar ja, dat is de aard van deze regering, alles zoveel mogelijk binnenshuis houden, zelfs in hun eigen huis vertrouwen ze blijkbaar niet iedereen, dus zaken worden binnen bepaalde familie’s te houden.

V7 zorgt weer voor Transparantie

Met de V7 aan de macht brengen we weer transparantie terug. Deskundigheid wordt een prioriteit. Verspilling van talent is ook een misdaad! Elke Surinamer die deskundig is moet een eerlijke kans krijgen mee te dingen naar dergelijke functies. Mensen met ervaring, capaciteiten en talenten zitten nu thuis omdat ze niet van de juiste politieke kleur hebben. Wat een verspilling. Het is misdadig en dat gaan we als V7 veranderen.

V7 kijkt naar oplossingen, kijkt naar de toekomst

Maar ik ben in Commewijne, dus laten we het hebben over Commewijne. Dit district heeft specifieke problemen die snel aandacht vereisen. Sprekers voor mij hebben het allemaal al helder uitgelegd. Niet alleen het probleem, maar ook de oplossingen! V7 blijft niet hangen in het verleden, we gaan full speed vooruit!

Drinkwater

Een zaak die dicht bij me staat, omdat het van het grootste belang is voor elk mens, is gezond en schoon drinkwater. Ik weet dat dit nog steeds een probleem is in dit district. Schoon drinkwater geeft ons en gezond volk en een gezond volk is een welvarend volk. Er zijn voldoende waterbronnen in Suriname om heel ons land van schoon drinkwater te voorzien en ook nog in grote hoeveelheden te exporteren.

Alleen de infrastructuur moet aangelegd worden om water te leveren aan elk gezin dat hier in Commewijne woont. Er was ooit eens al een goede infrastructuur voor drinkwater hier in Commewijne, maar het is verwijderd met als doel een nieuwe aan te brengen, helaas hebben opeenvolgende regeringen dit nagelaten. Er waren drie watertorens in Commewijne, 2 zijn ingestort en een is ontmanteld en verkocht aan Guyana. Dit is gebeurt tijdens een regering met dezelfde leiding als de huidige. Wij hebben al gekeken naar mogelijkheden hoe we dit in orde kunnen maken.

Als V7 weer mag regeren, dan zullen wij er voor zorgen dat Commewijne weer voorzien wordt van schoon drinkwater. Dat had al lang moeten gebeuren en we moeten dat recht zetten. Het is onze plicht.

 Verkeersprobleem

Een ander groot probleem, een probleem waar we ons dagelijks aan ergeren is die kilometerslange file hier voor de brug. Ik hoor regelmatig de verhalen van mensen die al om 5uur uit huis moeten om op tijd op hun werk te zijn. Schoolkinderen die uren op en neer moeten reizen en oververmoeid aankomen op school. Dit kan gewoon niet. Er moet een oplossing voor komen en snel.

Als V7 hebben we ook die oplossingen. Uiteraard is dit een zeer complex probleem. Het meest ideale zou een tweede brug zijn, maar er moet worden gekeken hoe haalbaar dit is op korte termijn. In elk geval zullen we de pendeldiensten per boot van Meerzorg naar Paramaribo ordenen en reguleren, zodat de mensen die per openbaar vervoer reizen sneller op plaats van bestemming kunnen komen. En we zullen naar mogelijkheden kijken om de verkeersdruk op de brug te verkleinen.

Er moet op korte termijn een reorganisatie van de van ’t Hogerhuysstraat plaatsvinden, want daar zit de grootste opstopping elke dag. Daar wordt er nu al gekeken naar hoe wij het verkeer kunnen omleiden gebruikmakende van de zijwegen en herinrichting van de rotonde. Dit zal op korte termijn al snel voor wat verlichting zorgen. Maar de echte oplossing zou toch een tweede brug zijn.

Een haalbaarheidsstudie is al gemaakt en de bouw is begroot op een prijs die kleiner is dan 100 miljoen dollar. Dit geld zullen we op een verantwoorde manier vrij zien te maken om dit gigantisch project uit te voeren. Maar het heeft onze hoogste prioriteit, want de ontwikkeling van Commewijne staat centraal in ons beleidplan.

Investeringen

We willen natuurlijk heel veel doen voor dit mooi district. En niet alleen voor dit district maar voor alle districten in ons prachtige land. Vorige week heb ik Nickerie al verteld wat onze plannen zijn voor Nickerie en waar ik de financiën vandaan zal halen. Nickerie en Commewijne hebben iets groots gemeen met elkaar. Vruchtbare grond. Commewijne is zeer vruchtbaar. Ooit eens waren de meest winstgevende plantages die ons land rijk was langs de oevers van de Commewijne rivier. Die oevers moeten nu weer gebruikt worden. Men onderschat de potentie van de landbouwsector. Het kan ons veel meer opleveren in aanvulling op de mijnbouw als het op de juiste manier wordt ontwikkeld.

En als ik praat over de oevers van de Commewijne rivier, praat ik niet alleen over de linkeroever, maar ook over de rechteroever. Ook die moet in ontwikkeling gebracht worden. Er moeten eindelijk auto’s en andere motorrijtuigen daar kunnen rijden. We zullen een veerverbinding aanleggen die dit mogelijk maakt. Want door transport daar te verbeteren kunnen we de productie in snel tempo verhogen.

Kortgeleden sprak ik met wat grote investeerders die naar Suriname waren gekomen om te zoeken naar locatie’s om cacao plantages op te zetten. U weet cacao is de grondstof voor chocola. Vanwege de heerlijke smaak van chocola is er een constant tekort aan cacao. De prijzen blijven stijgen. Als we deze informatie hebben en in het verleden al cacao hebben verbouwd in Suriname, waarom kunnen we het nu niet meer? Grote investeerders komen en kloppen aan bij de regering, maar ‘te i no wang pai tyuku’ dan word je niet te woord gestaan. Wel ik heb wel met ze gesproken en ze gezegd om na 25 mei terug te komen. Wij gaan die cacao sector weer opstarten en maken tot een lucratieve sector voor Commewijne, die enorm veel werkgelegenheid en welvaart met zich mee zal brengen. Cacao is maar een voorbeeld, die hele landbouwsector zal getransformeerd worden.

Vanuit de overheid gaan we automatisering van deze sector stimuleren. Zodat de bestaande plantages, waaronder ook de citrusplantages weer op grote schaal kunnen produceren en mogelijk ook kunnen exporteren.

Corruptie en criminaliteit

Maar als we grote buitenlandse investeerders binnen willen halen, moet ons land niet meer voorkomen in de lijst van de meest corrupte landen. Want dan wil niemand komen investeren. Corruptie is een ziekte, een ziekte die we moeten uitroeien. Ik zei het al eerder, maar zal het nogmaals herhalen om het belang hiervan te onderstrepen.

Die mensen met een onstilbare honger naar meer geld in deze regering moeten achter slot en grendel verdwijnen en dat geld dat ze gestolen hebben moet terugkomen naar de staat Suriname. We gaan al die zaken laten onderzoeken. Clad en Parket gaan veel werk hebben na 25 mei, want Sheriff gaat een grote schoonmaak houden.

Maar niet alleen ons overheidsapparaat gaan we schoonmaken, ook de straten en buurten hier in Suriname die geteisterd worden door geweldadige roof en moord. De korpschef probeert ons wijs te maken dat de criminalteit daalt. Maar u weet beter, U ondervindt dagelijks hoe het is. U kent waarschijnlijk ook persoonlijk vrienden of familie die slachtoffer zijn geworden van zware criminaliteit. Wij weten beter, de cijfers kloppen niet.

 Vijf jaar geleden was er veel meer rust in de samenleving, ons politie apparaat functioneerde velen malen beter en de criminaliteit werd werkelijk aangepakt. Er heerste rust. Die rust gaan we weer terug brengen in die samenleving. De angst waarin mensen leven, terwijl ze hard werken voor hun bezit, die angst moet verdwijnen. Wij zullen aan de slag gaan na de regeringsformatie. We gaan dat samen doen. Maar u moet dan wel gebruik maken van een kostbaar recht. Uw stemrecht.  U heeft maar één keer in de 5 jaren, maar 1 keer de gelegenheid. Elke stem telt mensen! En ik richt mij tot u allen, - u de rijstboeren, - u de landbouwers, - u de huismoeders, - u de marktventers, - u de ambtenaren, - u de taxichauffeurs, - u de jongere van Commewijne, - u de oudere van Commewijne, - u de burger van Commewijne.

Ik richt mij ook tot u, de ontevreden en teleurgestelde NDP’ers. - Ik hoor uw ontevredenheid, ik hoor ook uw pijn. - Ik richt mij tot het totale Commewijnsevolk. - U bent het met mij eens dat het anders moet!

Ook wij hebben geleerd uit het verleden en verzekeren u dat ook wij het anders WILLEN doen! Schouder aan schouder, zij aan zij, hand in hand gaan u en ik, gaan wij samen de strijd aan tegen het wanbeleid van de regering, en zullen we tot onze laatste ademtocht vechten voor een beter Suriname, voor een betere natie! Voor een beter leven Leve V7, Leve Commewijne, Leve Suriname!

Aldus, Chan Santokhi

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ VHP 10-05-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics